HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Aquascaping: Umetnost i nauka akvarijuma

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Akuascaping je praksa stvaranja prirodnog vodenog pejzaža u vašem akvarijumu. Obično je povezan sa slatkovodnim živim zasađenim akvarijumima, mada akvarijumi sa morskom vodom i grebenima takođe koriste ovu praksu.

Prirodni svet se široko koristi kao izvor inspiracije za bezbroj umetničkih dela. Neka od najpoznatijih svetskih umetničkih dela ilustruju prirodu prenoseći umetnikovu poruku. Umetnost se može manifestovati u različitim oblicima, nekim konvencionalnijim od drugih.

Jedan oblik o kome se obično ne razmišlja jesu akvarijumi. Iako se ne mogu svi akvarijumi smatrati umetnošću, mnogi stilovi akvarijuma koriste prirodne elemente iz stvarnog sveta. Ovi vodeni pejzaži mogu oponašati koralne grebene tropskih okeana ili podvodne slatkovodne džungle.

Praksa stvaranja realističnih akvarijuma poznata je i kao aquascaping. Akuascaping koristi ne samo prirodu i umetnički sastav, već i nauku, biologiju i hemiju vode. Ovaj duboki odnos prirode, umetnosti, dizajna i naučne mreže stvara prelepe vodene pejzaže savršene za bilo koji dom.

Šta je akvarijum?

Akvarijumi su veštačka vodena staništa koja sadrže razne ribe, biljke, koralne ili druge organizme sa prebivalištem u vodi, koji imaju različite oblike, veličine, vrste i stilove.

Dvije široke kategorije sastoje se od slatkovodnih i slanih akvarijuma, potonji u kojima žive morske životinje koje često oponašaju sredinu okeana. I slatkovodni i slani akvarijumi takođe imaju podkategorije na osnovu vrsta ribe koja se čuva.

Više umetnički akvarijumi koriste prirodne elemente za stvaranje vodenog pejzaža. Ovakvi akvarijumi sadrže elemente za čiju je inspiraciju korišćena prirodna staništa. Bilo da se radi o podvodnoj amazonskoj džungli, ukrašenim japanskim stenama – Iwagami ili o tropskom koralnom grebenu, posedovanje živog umetničkog dela u vašem domu nikada nije bilo lakše i uzbudljivije.

Aquascaping

Akuascaping je praksa stvaranja prirodnog vodenog pejzaža u vašem akvarijumu. Obično je povezan sa slatkovodnim živim zasađenim akvarijumima, mada akvarijumi sa morskom vodom i grebenima takođe koriste ovu praksu.

Grebeni akvarijumi koriste stene za stvaranje struktura u kojima je pričvršćen ili postavljen živi koral. Postavljanje mnogih korala je presudno za većinu vrsta. To je zato što različite vrste korala imaju različite zahteve u pogledu protoka, intenziteta svetlosti ili blizine drugog korala. Korali koji zahtevaju više svetlosti često se postavljaju na uzvišene položaje, za vrste korala zahtevaju slabije osvetljenje, često se postavljaju niže u akvarijum bliže dnu.

Slično tome, određeni koralji zahtevaju određene količine protoka vode odnosno vodene struje. Korali kojima je potreban veći protok postavljaju se bliže izlazima pumpi, motornim glavama ili uređajima za pravljenje talasa. Suprotno tome, korali koji zahtevaju manje protoka su smešteni dalje od izvora i mogu se zakloniti stenama.

U slatkoj vodi, žive vodene biljke su često u središtu ovih akvarijuma, ali prirodni elementi, poput stena ili iverice, koriste se za stvaranje terena. Postoje mnogi različiti stilovi slatkovodnih terena, poput gusto zasađenog holandskog stila ili prizora prirodno nadahnutih japanom. Neki slatkovodni tereni nemaju biljke i koriste isključivo ukrase, kamenje ili druge materijale za takvo oblikovanje terena.

Ne samo da razni vodeni pejzaži predstavljaju pravo, živo umetničko delo vašem domu, već pružaju i realnije stanište za ribu. U grebenim akvarijumima postoje brojne vrste riba kojima je neophodno okruženje grebena kako bi pravilno uspevalo.

Mnoge vrste riba i drugih životinjskih, akvarijumskih vrsta više vole da se sakriju ili zakopaju. Grebenski ili zasađeni akvarijum postaje ključan u pružanju specifičnih uslova za brojne akvarijumske vrste. Rekreacija prirodnog staništa u vašem kućnom akvarijumu može biti i edukativni i zapanjujući dodatak vašem domu.Slatkovodni zasađeni akvarijum

zasadjeni akvarijum

Zasađeni akvarijumi jedna su od najpopularnijih vrsta kućnih akvarijuma. U ovoj vrsti akvarijuma nalaze se slatkovodne vrste riba kojima su za život od ključnog značaja žive akvarijumske biljke. Ove biljke rastu u šljunku akvarijuma i stvaraju živi ekosistem raspoređen na zadivljujućim prikazima. Biljke se obrezuju i postavljaju kako bi se postigao željeni izgled.

Kada kreirate zasađeni akvarijum, dodavanje supstrata je prvi korak. Često se đubreni šljunak, pesak ili drugi medijumi koriste kao podloga za biljke da šire svoje korenje. Ovi supstrati su često slojeviti i mogu se menjati na osnovu vrsta akvarijumskih biljaka ili željenog izgleda.

Zatim se dodaju krupniji “komadi”, koristeći drvo, kamenje i ostale prirodne materije kako bi se dobio što realniji izgled. U zavisnosti od stila zasađenog akvarijuma, ta faza uređivanja će možda imati snažniju ulogu u ukupnom dizajnu. Specifične biljke biraju se na osnovu svetlosnih potreba i raspoređuju se u akvarijumu u zavisnosti od njihove visine ili obrasca rasta.

Kratke biljke koje imaju tendenciju širenja često se postavljaju u prvi plan, dok više biljke obično borave u pozadini. To ne samo da omogućava maksimalnu vidljivost svih biljaka, već stvara i osećaj dubine, odnosno realističniji izgled.

Grebenski akvarijumi

Slani akvarijumi su uglavnom razdvojeni u dve kategorije: grebeni akvarijumi i rezervoari samo za ribu. U grebenskim akvarijumima mogu se smestiti različite vrste živog korala, riba, rakova, škampi, drugih beskičmenjaka raspoređenih u mini ekosistemu, s naglaskom na koralu.

Akvarijumi – rezervoari samo za ribu nemaju grebene i u njima se nalaze ribe koje nisu bezbedne za greben. Kada kažemo da nisu bezbedne za greben, mislimo na sve vrste koje nisu kompatibilne sa grebenima koji se koriste za akvarijume. Mnoge morske ribe će jesti dekorativne korale, manje grebene sigurne ribe, korisne rakove odnosno puževe koji konzumiraju alge. Zbog navedenog, ove vrste se nazivaju nebezbednima za korale.

Riba koja je sigurna za greben neće naštetiti koralima, rakovima, puževima, kozicama ili drugim organizmima koji mogu biti korisni za uspešan grebenski akvarijum. U koralnom grebenu, vodena stena obično se postavlja da podigne i smesti koral. Ove formacije stena se dodatno osiguravaju u akvarijumima, a često se koristi i super lepak da se pričvrsti koral.

Obezbeđivanje sigurnosti korala važno je za zdrav rast. Mnogo riba ili beskičmenjaka pomeraće koralj, što može da prouzrokuje pad i potencijalno povredu fragmenta ili čitave kolonije korala. Postavljanje korala je vrlo važno jer određenim vrstama je potrebno više ili manje svetlosti odnosno protoka.

Dodatno, mnogi korali se šire pružajući svoje krake/pipke. Određene vrste se ne mogu postavljati preblizu drugima jer mogu koristiti svoje pipke da ubadaju druge korale. Poznavanje specifičnih zahteva različitih vrsta korala je presudna komponenta za uspešno pravljenje akvarijumskog grebena.

Značaj osvetljenja i hemije vode u akvarijumima

Često se kaže da je posedovanje uspešnog akvarijuma manje zadržavanje riba, a više održavanje odgovarajućeg kvaliteta vode. Bez obzira da li imate nano akvarijum ili radite na javnom akvarijumu, najvažniji aspekt za uspeh je hemija vode.

Iako se voda može činiti sigurnom za ribe, jedini način na koji možete sigurno znati je da testirate hemiju vode u akvarijumu. Iako ovo može izgledati zastrašujuće, razvijene su brojne tehnike kontrole, čineći vlasnicima održavanje znatno lakšim.

Posađeni i grebeni akvarijumi imaju mnogo sličnosti u pogledu pravilne hemije vode, ali takođe imaju duboko različite zahteve. Najveća razlika je značajno veća količina rastvorenih soli u grebenima u poređenju sa zasađenim akvarijumima.

Morska voda ima prirodni salinitet od 35 ppt, što znači da svaki kilogram vode ima 35 grama rastvorenih soli. To odgovara specifičnoj težini od 1,0264 @ 20 ° C i provodljivosti od 54 mS / cm. Za zasađene akvarijume vrednost TDSa se često koristi za određivanje količine rastvorenih jona u vodi, koji će mnoge biljke koristiti za rast.

U zasadjenim akvarijuma ugljenikdioksid se (CO2) obično rastvara u vodi.CO2 igra ključnu ulogu za fotosintezu biljaka.  Supplementacija CO2  može pomoći da se poveća rast i uopšteno zdravlje akvarijumskih biljaka. Kada dodajemo CO2  bitno je pratite nivoe istog kako bi se izbeglo predoziranje.

U akvarijumu grebena slane vode, kako korali rastu tako se elementi iscrpljuju iz vode. Da bi održali adekvatne nivoe vode za korale, ljubitelji grebenih rezervoara dopunjavaće elemente bilo izmenom vode, dopunjavanjem ili upotrebom različitih reaktora. Najčešći dozirani elementi uključuju alkalnost, kalcijum i magnezijum. Rasporedi doziranja često će se automatizovati upotrebom pumpi za doziranje ili kalcijumovih reaktora. Da bi se precizno odredili nivoi, redovno testiranje vode je kritično za saznanje koliko suplementacije treba dodati.

Ostali važni parametri vode za ispitivanje u grebenima i posađenim akvarijumima uključuju amonijak, nitrite, nitrate, fosfate, rastvoreni kiseonik, alkalnost, ukupne rastvorene čvrste materije, pH i temperaturu. Intenzitet svetlosti je takođe kritičan i za grebene i za posađene akvarijume jer mnogim vrstama korala i živim biljkama treba svetlost za fotosintezu.

Koristi posedovanja akvarijuma

Stvaranje prelepog prirodnog akvarijuma ne samo da predstavlja živo umetničko delo u vašem domu, već ima i druge prednosti. Dokazano je da posmatranje akvarijuma ima terapeutska svojstva, ublažujući nervozu i stres[1]. Akvarijumi se često postavljaju u lekarskim i zubarskim ordinacijama ne samo zbog dekoracije, već i zbog svojih umirujućih svojstava.

Ulazak u hobi čuvanja i uzgoja akvarijumske ribe zahteva znanje o različitim vrstama i zahtevima za njihovu negu. Vreme za učenje o vašem akvarijumu može vam pomoći da povećate poštovanje prema životnoj sredini i nauci.

Pored toga, održavanje prelepog akvarijuma od početka vam pomaže da razvijate kreativni duh. Često pokretanje grebenskog ili posađenog akvarijuma nije najbolje što će izgledati. Kako bi se kreiralo što realniji okruženje, potrebno je vreme da korali i biljke porastu i popune prostor. To daje prirodniji izgled, i ako se pravilno održava, akvarijum će vremenom izgledati sve bolje.

Bilo da li držite grebenski ili akvarijum zasađen amazonskim biljkama, elementi prirode i nauke naučno deluju zajedno, sinergetski u stvaranju ovih jedinstvenih umetničkih dela. Kao i svi oblici umetnosti, za savladavanje tehnike potrebno je vreme i vežba. Sa akuascapingom, kao što napredujete sa svojom veštinom uređivanja, tako raste i vaše znanje o raznim vrstama vodenog života, biologiji i hemiji vode.

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.