HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Efekat slanosti i koncentracije hlorida na upotrebljivu vodu u kultivaciji

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 

Slanost je jedan od najvećih problema kvaliteta vode u obalnim regijama.

Izloženost uticaja slanosti mora na delovanje mora sa sobom donosi problem prodora mora u obalne vodonosnike i ozbiljna je pretnja poljoprivrednoj proizvodnji.

Prodiranje morske vode ima negativne ekološke posledice na dolinu Neretve, koja je jedno od područja sa najizraženijim uticajem morske soli na slanost tla u Hrvatskoj. Ovaj problem posebno pogađa poljoprivredu regije Neretve, gde dugotrajna izloženost poljoprivrednih svojstava slanoj vodi može dovesti do neupotrebljivosti zemljišta.

Jedini način da se razlikuje da je li voda prikladna za navodnjavanje jeste provođenje ispitivanja.

Preporučuje se redovnoito ispitivanje podzemne i površinske vode pre upotrebe na usevima.

Slanost vode može se izmeriti džepnim meračem saliniteta ili slanjem uzoraka u laboratoriju na analizu. Slanost se meri očitavanjem električne provodljivosti vode. Što je veći nivo soli, to je veća provodljivost. Merenja saliniteta vode izražena su u ‘milisiemenima po centimetru’ (mS / cm) ili ponekad kao ‘mikrosiemenima po centimetru’ (µS / cm).

Konverzija. 1 mS/cm = 1,000 µS/cm

Da biste pretvorili mS / m u µS / cm, pomnožite sa 1.000

Kao grubu aproksimaciju, očitanja saliniteta možete pretvoriti u delove na milion (ppm) kako sledi:

Rezultat u mS / cm X 640 = Rezultat u ppm

Rezultat µS / cm X 0,64 = Rezultat u ppm

Kakav je efekat slanosti na biljke?

Slanost vode za navodnjavanje utiče na uspešnost useva na nekoliko načina.

• Dostupnost vode u zoni zuba postaje ograničena

Soli u korenskoj zoni nadmašuju korenje biljaka zbog vlage, smanjujući rast i prinos.

• Soli takođe utiču na rast i prinos biljaka.

• Hlorid u visokoj koncentraciji takođe je pokazao određene toksične efekte na određene useve

Opšte smernice koje treba slediti u vezi sa slanošću vode koja se koristi za navodnjavanje:

• ako je slanost manja od 0,8 mS / cm, voda je pogodna za većinu useva i pašnjaka na umereno do dobro dreniranom zemljištu.

• ako je slanost veća od 2,3 mS / cm, voda nije pogodna za kontinuiranu upotrebu za većinu useva

Sažetak smernica za kvalitet vode za navodnjavanje

OK

Budi oprezan

Problematično

Provodljivost

< 0.8 mS/cm

0.8 – 2.3 mS/cm

> 2.3 mS/cm

TDS

< 500 ppm

500 – 1500 ppm

> 1500 ppm

Provodljivost se može izmeriti pomoću ispitivača provodljivosti ili merača.

 • Konduktometar

  Prenosni konduktometar HI99300

  RSD 23.900
  Dodaj u korpu
 • Vodootporni EC Tester (0.00-20.00 mS/cm) DiST® 4 HI98304

  RSD 6.330
  Dodaj u korpu

Merenja električne provodljivosti mogu se koristiti za određivanje slanosti u različitim vodama. To znači da se merenje električne provodljivosti može koristiti samo za precizno određivanje slanosti uzoraka poput morske vode.

Hanna Savet: Merači provodljivosti mogu vremenom izgubiti kalibraciju te se preporučuje redovno proveravati očitanje standardnim rešenjem.

HANNA tip

Praćenje omera adsorpcije natrijuma (SAR) u podzemnoj vodi

NaCl(s) –> (H2O) Na+(aq) + Cl-(aq)

Prekomerne koncentracije natrijumovih i hloridnih jona u vodi za navodnjavanje mogu uzrokovati toksičnost u biljkama. Te jone može uzeti korenje ili direktnim kontaktom na lišću. Više štete uzrokuje direktna apsorpcija kroz lišće.

Tipični simptomi toksičnosti natrijuma koje biljke mogu pokazati su izgoreli ili sprženi listovi i mrtvo tkivo uz spoljne rubove lišća. Visoke koncentracije natrijuma u vodi za navodnjavanje mogu uzrokovati nedostatak kalcijuma i kalijuma u zemljištu sa niskim udelom tih hranjivih materija, a usevi mogu reagovati na đubrenje ovim hranljivim sastojcima. Sledeći efekat natrijuma je onaj ako natrijum fizikalno-hemijski utiče na strukturu tla ograničavajući vodu i vazduh i infiltraciju vode u zemljištu.

SAR meri relativni postotak natrijumovih jona u vodi prema kalcijumovim i magnezijumovim jonima. Visok SAR ukazuje na to da postoji potencijal za nakupljanje natrijuma u tlu.

Primer:

SAR

Tip

Reakcija

2–8

limuni, listopadno voće i orašasti plodovi

Vrlo osetljivo

8–18

Pasulj

Osetljiv

18–46

Detelina, zob, riža

Umereno tolerantna

46–102

cvekla, lucerka, paradajz, pšenica

Tolerantan

Fitotoksičnost i efekat koncentracije hlorida u podzemnoj vodi

Analiza kvaliteta vode uključuje i određivanje hloridnih jona, koji u visokim koncentracijama mogu biti toksični za biljke.

Slana voda može sadržavati natrijum u nekoliko vrsta soli (NaCl), kaliju (KCl) i soli kalcijuma (CaCl2).

U Hrvatskoj su vodonosnici skloni upadanju morske vode karakterizirani visokim koncentracijama hlorida.

Nivoi hlorida u nezagađenim vodama često su niže od 10 mg / L, a ponekad niže od 1 mg / L. Hloridi se zapravo smatraju važnim u prehrambenoj ravnoteži biljaka, na nižim nivoima. Oni takođe mogu biti korisni u suzbijanju bolesti korena i folija u nekim usevima i pogoduju biljnoj prehrani.

Međutim, preterano nakupljanje hlorida oštećuje lišće voćaka, poput maslina, oraha i citrusa. Lišće može pokazati oštećenja od opekotina usled nakupljanja hlora, u zavisnosti od vrste drveća.

Stepen restrikcije jonskog hlorida (Cl-) u vodi za navodnjavanje:

< 140 mg / L smatra se laganim,

140 -350 mg/L je umereno,

> 350 mg/L smatraju se teškim.

Vrsta useva

Koncentracija hlorida u vodi za navodnjavanje
(mg/L)

Podloge citrusa

trifoliata

120

limun

200

slatka narandža

300

kreč, mandarina

600

Matičnjaci koštičavog voća

Marijanska šljiva (za pupanje šljiva i marelica)

600

Šljiva mirobolan (za pupanje šljiva i marelica)

370

Breskva

235

Mekane voćne sorte

Kupina

235

Malina

120

Jagoda

120–190

Hloridi se lako mogu odrediti na nekoliko načina:

 • Fotometrijska / spektrofotometrijska
 • Setovi za ispitivanje titracije
 • Hlorid ISE
 • Multiparametarski HI9829 s opcionim hloridnim senzorom
 • spektrofotometar

  Spektrofotometar iris – HI801

  RSD 322.880
  Dodaj u korpu
 • Fotometar za hloride

  Fotometar za hloride – HI97753

  RSD 32.290
  Dodaj u korpu

HI931 – Određivanje hlorida – Titracija srebrnim nitratom

Koncentracije hlorida u uzorcima vode mogu se precizno odrediti srebrovim nitratom pomoću Hanna sistema za titraciju HI931

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Rezultati su izraženi kao ppm (mg / L) kao hlorid.

Titracijska metoda za određivanje hlorida u vodi je najtačnija metoda za određivanje hlorida na koju se poziva

Standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda 21. izdanje, Metoda

 • Automatski potenciometrijski titrator

  Automatski potenciometrijski titrator – HI931

  Zatražite ponudu
  Pogledajte proizvod

Autor:

Nives Vinceković Budor
dipl.hem.inž.

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.