Poljoprivreda

Hanna instrumenti su visokokvalitetni proizvodi koji pomažu mnogim proizvođačima i prerađivačima hrane obezbeđujući opremu potrebnu za testiranje prehrambenih proizvoda. Instrumenti i metode testiranja su sertifikovani. Naša ponuda uključuje: Hanna pH-metre, testere, thermometre i titratore za kontrolu kvaliteta. Hanna namenski FoodCare proizvodi su u skladu sa HACCP standardima.

Šta radimo?

Hanna Instruments u Poljoprivredi

Detaljna i pouzdana analiza parametara tla, vode i svetlosti od suštinskog je značaja za povećanje prinosa biljaka / useva i maksimiziranje rasta biljke. Laboratorijske analize su u većini slučajeva naporne, dugotrajne i obično veoma skupe. Testovi tla su ključni za odabir pravih kultura za uzgoj, uštede novca za đubrivo, maksimiziranje proizvodnje i izbegavanje kontaminacije životne sredine.

Dizajnirani za poljoprivredu.

Hanna Instruments nudi široku paletu proizvoda posebno dizajniranih za poljoprivredu, koji će povećati prinose biljaka / useva i maksimizirati rast biljaka.

Jednostavni za upotrebu

Proizvodi Hanna Instruments su izuzetno jednostavni za upotrebu, ekonomični i pomoći će vam u merenju kritičnih parametara, kao što su pH, električna provodljivost, TDS, temperatura, vlaga i još mnogo toga.

Zašto čekate?

Ne čekajte na laboratorijske analize. Možete ih izvršiti sami. Hanna Instruments je takođe razvila napredne fertigacione sisteme za sve vrste kultura.

Šta je to fertigacija?

Fertigacija je proces doziranja đubriva pomoću vode za navodnjavanje.

Detaljna i pouzdana analiza parametara tla, vode i svetlosti od suštinskog je značaja za povećanje prinosa biljaka / useva i maksimiziranje rasta biljke. Laboratorijska analiza je u većini slučajeva naporna, dugotrajna i obično skupa. Testovi tla su ključni za odabir pravih kultura za uzgoj, uštede novca za đubrivo, maksimiziranje proizvodnje i izbegavanje kontaminacije životne sredine.

Hanna HI10000 Sistem za fertigaciju

Praksa protoka hranjivih sastojaka (nutrijenata) kroz sistem za navodnjavanje dramatično je porasla u poslednjih 20 godina. Kako pažljivo upravljanje vodom i održivost postaju sve češći problemi, povećala se potreba za visokim prinosima visokokvalitetnih kultura

Zbog toga sve veći broj uzgajivača se zanima za prednosti kombinovanja vode za navodnjavanje i đubriva.

Hanna Fertigacioni sistem za hidropone i plastenike- HI10000

Sistem ubrizgavanja đubriva Hanna HI10000 precizno nadgleda i kontroliše koncentracije đubriva i pH za sve vrste hidropona, stakleničkih i poljoprivrednih primena.

HI10000 je takođe kompletan sistem za navodnjavanje sa 32 ventila (sektora),

Preporuke & Trikovi

Saznajte o važnosti različitih parametara za poljoprivredni sektor

Biljkama je potrebna optimalna kombinacija rastvorljivih soli i hranljivih materija da bi rasle i cvetale. Drveće i biljke izvlače hranjive sastojke iz tla i ako se ne snabdevaju nutrijentima pravilno, to će rezultirati zaostalim rastom i nezdravim biljkama.

pH i EC su najvažniji parametri pri ispitivanju tla jer imaju veliki uticaj na sposobnost biljaka da apsorbuje osnovne hranljive materije.

Ispravan pH zemlje je neophodan da bi se osigurao optimalan rast i prinos useva, jer omogućava biljkama da im budu dostupni nutrijenti. Ispitivanje pH zemljišta pomaže vam da odredite koje biljke su najprikladnije za to područje.

Ponekad je tlu potrebna suplementacija, poput đubriva i prilagođavača pH zemljišta, kako bi biljke mogle da uspevaju.

Merenje pH može vam pomoći da shvatite šta i koliko vam treba.

Svako tlo ima svoj pH koji može biti kiseo, neutralan ili alkalan. Vrednost pH snažno utiče na sposobnost apsorpcije hranljivih materija.

Optimalna vrednost pH tla je oko neutralne (pH = 7) kako bi se dobila optimalna apsorpcija. Međutim, svaka biljka ima svoj raspon pH u kome najbolje raste ako uspe pravilno apsorbuje hranjive materije, kao što su azot, kalijum, fosfor itd.

Zbog toga je neophodno izmeriti vrednost pH, tako da možete odabrati pravu kulturu za podlogu ili kako biste na vreme intervenisali u slučaju da se vrednost promeni.

Salinitet zemljišta je usko povezan s količinom minerala u njemu i određuje se kao vrednost električne provodljivosti zasićenog ekstrakta, izražena u mS / cm.

Svaka biljka favorizuje određenu vrednost provodljivosti, koja može varirati od 1 do 4 mS / cm. Niske vrednosti provodljivosti ukazuju na nedostatak hranljivih materija što uzrokuje propadanje biljaka, dok visoka vrednost provodljivosti ukazuje na preveliku količinu hranljivih materija što pogoršava apsorpciju.

Pročitaj više

Šta meriti onda?

Koji su najvažniji parametri za testiranje u zemljištu?

Najvažniji parametri, pored pH i električne provodljivosti, su azot, fosfor i kalijum.

  • Azot je element od velikog značaja za rast biljke i za đubrenje. Prava količina azota omogućava pravilan rast celokupne biljne strukture.
  • Fosfordoprinosi stvaranju lukovica, korena i cvetova.
  • Kalijum igra značajnu ulogu u količini vode koju biljka apsorbuje i doprinosi imunitetu protiv bolesti.

Kada testirati zemljište?

Zemljište treba redovno testirati, posebno pre setve, sadnje i đubrenja, kao i kada se dodaju druga podloga, stajsko đubrivo ili kompost.

Ispitivanjem zemljišta možemo osigurati da su biljke u najboljem stanju i da možemo sprečiti zastoj u rastu odnosno nezdravu vegetaciju.

Možemo li Vam pomoći?

Pretraga kroz naš širok izbor proizvoda može biti zastrašujući zadatak.