Procesna oprema

Automatizacija proizvodnih procesa postojećih postrojenja postaje odlučujući faktor uspešnosti poslovanja. Kontrola fizičkih i hemijskih parametara je presudna za dobijanje standardizovanih rezultata i kvalitetnih proizvoda.

Iz tog razloga, Hanna Instruments je na raspolaganju kupcima radi procene, analize iimplementacije sistema automatskog upravljanja za različite proizvodne aplikacije.

Sa velikim rasponom industrijskih pH, EC, TDS, DO, kontrolera hlora, transmitera i elektroda,možemo pokriti širok spektar aplikacija u najrazličitijim industrijskim sektorima.

Fertigacija

Kontrolni sistemi u poljoprivredi

Procesna oprema su uređaji koji mogu prikupljati podatke (u našem slučaju hemikalije i fizičke parametre) i pomoću softvera / logike implementirati kontrole na drugim uređajima.

Možemo isporučiti industrijsku instrumentaciju (analogni / digitalni kontroleri, zidni kontroleri) kao i unapred instalirane i unapred postavljene kompletne sisteme, spremne za priključivanje, kako bismo kupcu olakšali stavljanje u funkciju proizvoda i izbegli dodatne troškove.

Različite kombinacije naših proizvoda sa najsavremenijim tehnologijama industrijske automatizacije omogućavaju nam snabdevanje i pružanje pomoći u karakterističnim aplikacijama.

Evo najreprezentativnijih industrija koje možemo pomenuti:

 • industrija hrane i pića
 • galvanska kupatila,
 • hemijska industrija,
 • tretman vode, sanitifikacija i prečišćavanje,
 • irigacija i procesni automatskog đubrenja – fertigacije.

Integracija sistema
i Cloud servis

Hlor, pH, ORP i temperatura

Hanna Service integriše Hanna Instruments opremu uproizvodni proces svojih kupaca. Možemo upravljati skupom analognih / digitalnih podataka i pretvoriti je u traženi signal pomoću sistema za obradu kupaca (Modbus RTU, Ethernet…).

Naš sistem i usluga integracije omogućava našim kupcima da implementiraju svoje pogone i proizvodne procese uz minimalne troškove.

Naše Cloud usluge, za koje garantujemo pomoću naših namenskih servera, omogućavaju vam da imate podatke i kontrolirate procese gde god da se nalazite.

Kontroleri za bazene

Dezinfekcija ili sanitizacija, kontrola pH i nivoa hlora

Kroz saradnju vodećih tehničkih dizajnera realizirali smo postrojenja za sanitizaciju i prečišćavanje vode.

Proizvodi Hanna Instruments su srce našihsistema za prečišćavanje vode. Stoga isporučujemo i instaliramo različite tipove sistema, na primer:

 • sistemi za reverznu osmozu
 • sistemi za hlorinaciju
 • stanice za pijaću vodu
 • Sistemi za doziranje hemikalija

Fertigacija

Otkrijte naša rešenja za kontrolu pH, ORP, Električne provodljivosti i TDS

Irigacija je jedna od najbitnijih aktivnosti za poljoprivredu. Sa pravilnom irigacijom, kvalitet i kvantitet useva se može znatno poboljšati.

Ispravno navodnjavanje nije jednostavan proces: količina vode mora biti dovoljna za useve, a ako ne, sprečava se fotosinteza i ukupni rast. Međutim, ako je količina vode veća nego što je potrebno, rast biljaka može postati prekomeran, stvarajući visok, mekši i / ili oštećeni proizvod.

Fertigacioni kontroleri

Fertigacioni kontroler može da kontroliše količinu vode za navodnjavanje na osnovu vremena ili zapremine. Različiti sektori mogu se navodnjavati u različito doba dana u različitim količinama vode.

Uz pomoć fertigacionih kontrolera, svaki program navodnjavanja omogućava kontrolu pH i provodljivosti. Po potrebi, određeni program vrši korekciju pH unošenjem kiseline ili baze u vodu za navodnjavanje. pH kontrola se zasniva na višestrukim ulascima za senzore i određenoj zadanoj tački, dok je kontrola provodljivosti direktno povezana sa nivoom fertigacije.

Kada kontroler fertigacije naredi dodavanje 1 višestrukih đubriva u toku navodnjavanja, senzori provodljivosti kontinuirano prate provodljivost struje i ukupna količina đubriva se održava na osnovu određene zadate tačke (ograničenja). Regulator fermentacije može dodavati više (1 do 4) đubriva u vodu za navodnjavanje. Procenat svakog đubriva postavlja korisnik i kontroliše ga određeni program na osnovu zadate vrednosti provodljivosti.

Ako se pojavi problem pH ili provodljivosti, program pali alarm kako bi obavestio korisnika. Sve operacije oba kontrolna procesa su sačuvane u memoriji.

Fertigacijski kontroler vrši sve potrebne operacije, nadgledanje, kontrolu navodnjavanja i đubrenje. Ove operacije se sprovode kontinuirano tokom dana, meseca i godine.

Za pravilno korišćenje i upravljanje sistemom moraju se podesiti sve potrebne kontrolne vrednosti (režim podešavanja). Tokom operacija nadzora (konsultativni režim) korisnik može dobiti informacije o funkcionisanju sistema i navodnjavanja. Nadalje, može se pristupitiistoriji svih operacijaza tekuće i prethodne dane.

Rešenja za Fertigaciju

Predstavljamo vam naše najbolje proizvode

Upoznajte se sa fertigacionim kontrolerom HI8000

Na raspolaganju je veliki broj modela koji pokrivaju potrebe specifičnih primena. Serija HI8000 je u potpunosti prilagodljiva i nadogradiva na hardverskom i programskom nivou.

Modeli serije HI8000 mogu se izabrati na osnovu vrste navodnjavanja i đubriva, kao i dodatnih karakteristika koje odgovaraju određenoj primeni.

Neki od najvažnijih kriterijuma za izbor tipa kontrolera su: broj navodnjavanih sektora: 8, 16, 24, 32; vrsta kontrole navodnjavanja: u količini ili u vremenu; vrsta kontrole đubriva: prema EC, prema zapremini, racio; vrsta korekcije pH: kisela ili alkalna; kontrola ulazne vode: jedan, dva ili tri izvora vode; kontrola doziranja sa venturijevim ili motorizovanim ventilima; viška provodljivosti ili pH sonde.

Kontaktirajte nas kako biste ifnormisali detaljnije o sledećem:

 • Irigaciona kontrola
 • Irigacioni programi
 • Irigaciona voda
 • Fertigaciona kontrola
 • pH kontrola
 • mešanje i čišćenje filtera
 • suvišnost EC i pH sondi
 • Sistem učitavanja
 • Kompatibilnost s PC
 • Sistem alarma
 • Priključci za senzore
 • Korisnički intreface i irigaciona kontrola

Upoznajte naš HI1000x sistem

Za naše kupce dizajniramo i proizvodimo kompletan, sistem za navodnjavanje veštačkih đubriva.

U početku prikupljamo informacije i zahteve agronoma za stvaranje sistema koji odgovara stvarnim potrebama kupca. Nakon toga analiziramo postojeću infrastrukturu kako bismo mogli da povežemo naše sisteme sa već instaliranom instalacijom.

Konačno, izrađujemo prilagođeni sistem i nastavljamo sa instaliranjem, puštanjem u rad i obukom odgovornog osoblja.

Naši fertigacioni i irigacioni sistemi imaju višestruke primene:

 • Uzgoj napolju
 • Unutrašnji uzgoj biljnih kultura
 • Hidroponi
 • Aeroponi

Naš sistem za fertigaciju objedinjuje procesnu opremu Hanna Instruments s visokokvalitetnim industrijskim proizvodima kako bi stvorili dve vrste sistema:

 • Direktno ubrizgavanje nutrijenata
 • Rezervoar za mešenje

Kontaktirajte nas i saznajte više o rešenjima koje možemo da obezbedimo.