HANNA Instruments Logo

Merenje pH vrednosti vode koja se odliva sa gradilišta

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Urbane oblasti imaju veliku količinu nepropusnih površina, što rezultira velikim količinama oticanja. Dok olujna voda teče preko ovih nepropusnih površina, skupljaju se hemikalije, zagađivači i sedimenti.

Ova voda bogata nutrijentima se na kraju se odvodi u kanalizaciju, gde nastavlja put do sistema gde se prečišćavaju otpadne vode ili u prirodna vodena tela poput reka, jezera, močvarnih područja i ušća.

Kiša i olujna voda mogu uzrokovati zagađenje površinskih voda i zato se prate i regulišu.

U Sjedinjenim Državama zahtevi za uzorkovanje i ispitivanje razlikuju se na osnovu mesta oticanja. Na primer, industrijski objekti su regulisani na saveznom nivou i potrebno je da imaju plan tretmana i analize kišnih voda koje proizvode akumulacije od 0,1 inča posle 72-satnog sušnog perioda. Otpadna voda na gradilištima nije regulisana na saveznom nivou, već lokalnim propisima.

Otpadna voda sa gradilišta

Većina lokalnih vlada postavlja uslov da voda koja otiče sa gradilišta ne sme da premašuje pH opseg 6.5 do 8.5.

pH vrednosti ove vode obično se mere na mestu ispuštanja u plovni put ili na mestu gde napušta gradilište. Merenje se može obaviti direktno u protočnoj vodi ili u uzorku koji se uzima.

Kada su očitanja iznad ovog raspona, potreban je tretman. Dodatno, ostali zagađivači se moraju identifikovati. Kada je reč o gradilištima, polutanti dolaze sa više izvora.

Najbolje prakse upravljanja (BMP), poput ograde za mulj, zadržavanja i bala sena, često se koriste za hvatanje i filtriranje otpadnih voda,mešutim na efikasnost BMP-a mogu uticati oštećenja na npr ogradama za mulj.

Izazov pred građevinskom kompanijom

Građevinska kompanija je kontaktirala Hannu Instruments raspitujući se o instrumentu za merenje pH vrednosti koji odgovara njihovim potrebama.

Klijent je morao da izmeri teške metale i pH u njihovoj otpadnoj vodi koja se odvodi. Do sada su slali uzorke na analizu u laboratoriju. Međutim, pH merenja su se morala prijaviti u roku od 12 sati od padavina. Rezultati nisu dolazi često na vreme i njihovo dobijanje je bilo veoma skupo.

Građevinska firma je specijalizovana za unapred planirana naselja i zato radi sa velikim količinama betona. Od klijenta se zahteva da prijavi pH otpadne vode, jer beton kao jako alkalan može snažno da utiče na pH na otpadne vode ako odgovarajuće BMP nisu na mestu.

Kupcu je bio potreban robusni merač koji je dizajniran za teže terenske uslove.

Naše rešenje

HANN instruments tim za korisničku podršku je predložio rešenje u viduProfesionalnog, vodootpornog pH/ORP Metra – HI98190.

Vodootporan i robustan

Kupac se dopalo što je HI98190 vodootporan i što dolazi sa izdrljivom sondom od titanijuma- HI12963. Izdržljivost merača i elektrode, zajedno sa robusnim koferom za prenos, uverili su kupca da je odabrano rešenje pravo i dugotrajno.

Precizna merenja i učitavanje podataka

Funkcija CAL Check ™ modela HI98190 omogućila je korisniku da izveštaj o tome kada je merač poslednji put kalibrisan kako bi se osigurala usaglašenost u izveštavanju o pH. “Učitavanje na zahtev” omogućilo je korisniku da sačuva merenja zajedno sa vremenom i datumom radi kasnijeg pregledavanja i tumačenja.

HI98190 je kupcu pružio praktično i dragoceno rešenje za potrebe pH merenja.

Upoznajte HI98190 i HI98191 vodootporne merače

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.