HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Određivanje koncentracije šećera (Brix) grožđa u vinarstvu

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Kvasac metabolizuje šećer i stvara alkohol i ugljen dioksid kao nus-proizvod. Što je veći sadržaj šećera, veća je i koncentracija proizvedenog alkohola.

Opis:

Vina nastaju fermentacijom šećera koji se nalaze u grožđu. Kulturama kvasca dodaje se sok sakupljen gnječenjem grožđa. Kvasac metabolizuje šećer i stvara alkohol i ugljen dioksid kao nus-proizvod. Što je veći sadržaj šećera, veća je i koncentracija proizvedenog alkohola. Ako se dozvoli da se fermentacija završi do kraja i da sav šećer fermentiše, takvo se vino smatra suvim.

Tokom sezone uzgoja grožđa, vinari prate sastav grožđa kao pokazatelj potencijalne vrste, kao i vremena berbe. Uz kiselost, pH sadržaj šećera predstavlja jednu od ključnih komponenti u procesu proizvodnje vina. Željeni stil vina, odnosno količina prisutnog šećera u vinu odrediće i vreme berbe.

Uzorci grožđa strateški se biraju iz vinograda i pažljivo se melju u sok koji se kasnije pročišćava. Sadržaj šećera ili ukupne rastvorljive čvrste supstance (TSS) može se zatim analizirati refraktometrijski ili hidrommetrijski. Šećer čini 90 do 94% ukupnih prisutnih rastvorljivih čvrstih materija. Tipične jedinice za TSS u vinskoj industriji su ° Brix, gde je 1 ° Brix jednak 1 gramu šećera na 100 g rastvora. Koriste se i druge jedinice kao što su ° Baume ili specifična gravitacija.

Primena

hi96811_600x600Kupac koji pravi vino tražio je jednostavan i tačan način za određivanje sadržaja šećera u svom grožđu. Tražili su neko prenosivo i manje subjektivno rešenje od mehaničkog refraktometra koji su trenutno koristili. Digitalni refraktometar HI96811 predstavlj savršen alat za bilo koje velike i male vinarije kako bi se postiglo tačno merenje TSS. HI96811 je veoma jednostavan instrument za upotrebu, kome koristi veoma mali uzorak voćnog soka da bi odredio količinu šećera u grožđu. Sva očitavanja su temperaturno kompenzovana, a rezultati se prikazuju u jedinicama °Brixa u celom rasponu koji vinar koristi. Ovaj vodootporni merač se kalibriše u jednoj tački sa destilovanom/dejonizovanom vodom. Veoma značajna stavka za korisnike je jednostavnost u poređenju sa mehaničkim ° Brix meračima koji su se koristili u prošlosti, a rezultati koji se dobijaju su precizniji i ponovljiviji. Posebnu pogodnost HANNA refraktometra predstavlja njegova kompaktnost i izdržljvost, čineći ga idealnim za upotrebu na terenu. HI96811 je idealno rešenje za svakog vinara.

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.