Politika privatnosti u vezi sa cookies hannainstruments.rs

Kolačići se sastoje od delova koda instaliranih u pretraživaču koji pomažu Vlasniku u pružanju usluge u skladu sa opisanom svrhom. Neke svrhe u koje su instalirani Cookies mogu takođe zahtevati korisnikovu saglasnost.

Ako se instalacija kolačića zasniva na pristanku, takav pristanak može se slobodno povući u bilo koje vreme prateći uputstva data u ovom dokumentu.

Tehnički kolačići i kolačići koji ulaze u zbirne statističke svrhe

 • Aktivnost strogo neophodna za funkcionisanje servisa

  hannainstruments.rs koristi kolačiće za čuvanje sesije korisnika i za obavljanje drugih aktivnosti koje su nužno potrebne za rad hannainstruments.rs, na primer u vezi sa raspodelom saobraćaja.

 • Aktivnost koja se tiče čuvanja preferencija, optimizacije i statistike

  hannainstruments.rs koristi kolačiće za čuvanje postavki pregledavanja i za optimiziranje korisničkog iskustva. Među ovim kolačićima su, na primer, oni koji se koriste za podešavanje jezičnih i valutnih preferencija ili za upravljanje statistikama prvih strana koje direktno koristi Vlasnik web stranice.

Ostale vrste kolačića ili treće strane koje instaliraju kolačiće

Neke od usluga navedenih u nastavku prikupljaju statistike u anonimnom i zbirnom obliku i za njih ne treba saglasnost korisnika ili njima vlasnik može upravljati direktno, u zavisnosti od načina na koji je opisan – bez pomoći trećih lica.

Ako su bilo koje usluge treće strane navedene među donjim alatima, one se mogu koristiti za praćenje navika pregledavanja korisnika \ u2013 pored ovde navedenih podataka i bez znanja vlasnika. Molimo pogledajte politiku privatnosti navedenih usluga za detaljnije informacije.

 • Analitika

  Usluge sadržane u ovom odeljku omogućavaju Vlasniku da nadgleda i analizira web saobraćaj i mogu se koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is a web analysis service provided by Google Ireland Limited (\u201cGoogle\u201d). Google koristi prikupljene podatke za praćenje i ispitivanje upotrebe hannainstruments.rs, za pripremu izveštaja o svojim aktivnostima i njihovo deljenje sa drugim Google uslugama.
  Google može koristiti prikupljene podatke da kontekstualizuje i personalizuje oglase sopstvene reklamne mreže.

  Personal Data collected: Cookies and Usage Data.

  Mesto procesuiranja: Irska – Politika privatnostiOdjava Zaštita privatnosti

 • Komentarisanje sadržaja

  Usluge komentisanja sadržaja omogućavaju korisnicima da daju i objavljuju svoje komentare na sadržaje hannainstruments.rs
  U zavisnosti od postavki koje je izabrao Vlasnik, korisnici takođe mogu ostavljati anonimne komentare. Ako među ličnim podacima koje korisnik dostavi postoji adresa e-pošte, ona se može koristiti za slanje obaveštenja o komentarima na isti sadržaj. Korisnici su odgovorni za sadržaj sopstvenih komentara.
  Ako je instalirana usluga komentisanja sadržaja koju pružaju treće strane, ona i dalje može prikupljati podatke o web prometu za stranice na kojima je instaliran servis za komentare, čak i kada korisnici ne koriste uslugu komentarisanja,

  Facebook Komentari (Facebook, Inc.)

  Facebook Comments je usluga komentarisanja sadržaja koju pruža Facebook, Inc. omogućava korisniku da ostavlja komentare i deli ih na Facebook platformi.

  Personal Data collected: Cookies and Usage Data.

  Mesto obrade: SAD– Politika privatnosti Zaštita privatnosti

 • Interakcija sa spoljnim društvenim mrežama i platformama

  Ova vrsta usluge omogućava interakciju sa društvenim mrežama ili drugim spoljnim platformama direktno sa stranica hannainstruments.rs
  Interakcija i informacije dobijene putem hannainstruments.rs uvek podležu Korisnikovim privatnim podešavanjima za svaku društvenu mrežu.
  Ova vrsta usluge možda i dalje prikuplja podatke o saobraćaju za stranice na kojima je usluga instalirana, čak i kada je korisnici ne koriste.
  Preporučuje se odjava sa odgovarajućih službi kako bi bili sigurni da su obrađeni podaci na hannainstruments.rs nisu povezani na profil korisnika.

  Facebook Like taster ostali znakovi društvenih mreža (Facebook, Inc.)

  The Facebook Like taster i znakovi ostalih društvenih mreža su servisi koje su omogućili Facebook i druge društvene mreže.

  Prikupljeni lični podaci: Cookies i podaci o upotrebi.

  Mesto obrade: SAD– Politika privatnosti Zaštita privatnosti

  Twitter tweet taster (Twitter, Inc.)

  The Twitter Tweet taster i ostali znakovi društvenih mreža su usluge koje pruža Twitter, inc.

  Prikupljeni lični podaci: Cookies i podaci o upotrebi.

  Mesto obrade: SAD – Politika privatnosti. Zaštita privatnosti

  LinkedIn taster (LinkedIn Corporation)

  The LinkedIn taster i ostali znakovi društvenih mreža su usluge koje je pružio LinkedIn Corporation.

  Prikupljeni lični podaci: Cookies i podaci o upotrebi.

  Mesto obrade: SAD – Politika privatnosti. Zaštita privatnosti

Kako dati ili povući saglasnost za instalaciju Kolačića

Pored onoga što je specificirano u ovom dokumentu, Korisnik može upravljati preferencijama za Kolačiće direktno iz svog pretraživača i sprečiti, na primer, treće strane da instaliraju kolačiće.
Kroz podešavanja pregledača, moguće je izbrisati i kolačiće instalirane u prošlosti, uključujući kolačiće koji su možda sačuvali početnu saglasnost za instalaciju kolačića na ovoj veb lokaciji.
Korisnici, na primer, mogu da pronađu informacije o upravljanju kolačićima u najčešće korišćenim pregledačima na sledećim adresama: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari iMicrosoft Internet Explorer.

U vezi sa kolačićima koje su instalirale treće strane, korisnici mogu upravljati svojim preferencijama i povlačenjem njihove saglasnosti klikom na link za odustajanje (ako je dat), korišćenjem sredstava datih u politici privatnosti treće strane ili kontaktiranjem treće strane .

Bez obzira na gore navedeno, Vlasnik obaveštava da korisnici mogu slediti uputstva data u naknadno povezanim inicijativama od strane EDAA . EDAA (EU), the Network Advertising Initiative (US) and the Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) ili u drugim servisima. Takve inicijative omogućavaju korisnicima da odaberu svoje postavke praćenja za većinu oglašavačkih alata. Vlasnik stoga preporučuje da korisnici koriste ove resurse pored podataka iz ovog dokumenta.

Vlasnik i kontrolor podataka

Hanna instruments d.o.o.
Palmotićeva 20a, 11000 Beograd
Srbija

email za kontakt vlasnika info@hannainstruments.rs

Budući da instaliranje kolačića trećih strana i drugih sistema za praćenje putem usluga koje se koriste u okviru hannainstruments.rs tehnički ne može da kontroliše Vlasnik, bilo kakve konkretne reference na kolačićima i sisteme praćenja koje su postavile treće strane smatraju se indikativnim. U cilju dobijanja potpunih informacija od Korisnika, molimo da se savetuje sa politikom privatnosti za odgovarajuće usluge treće strane navedene u ovom dokumentu.

S obzirom na objektivnu složenost oko identifikacije, tehnologija zasnovanih na kolačićima, korisnik se ohrabruje da kontaktira vlasnika ukoliko žele da dobiju bilo kakve dodatne informacije o korišćenju kolačića od strane hannainstruments.rs

Definicije i pravne reference

Lični podaci

Sve informacije koje direktno, indirektno ili u vezi sa drugim informacijama, uključujući lični identifikacioni broj, omogućavaju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Upotreba podataka

Informacije koje se prikupljaju automatski putem hannainstruments.rs (ili usluga trećih strana zaposlenih u hannainstruments.rs), koje mogu uključivati: IP adrese ili nazive domena računara koje koriste korisnici koji koriste hannainstruments.rs, URI adrese (Uniform Resource Identifier ), vreme zahteva, metoda korišćenja za podnošenje zahteva serveru, veličina datoteke primljene u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status odgovora servera (uspešan rezultat, greška itd.), zemlja porekla, funkcije pregledača i operativnog sistema koje koristi Korisnik, različite vremenske detalje po poseti (npr. vreme provedeno na svakoj stranici u okviru aplikacije) i detalje o putu koji sledi u aplikaciji sa posebnim osvrtom na redosled posećenih stranica i druge parametre o operativnom sistemu uređaja i / ili korisničkom IT okruženju.

Korisnik

Individua koja koristi hannaservice.eu, osim ako drugačije nije naglašeno, smatra se subjektom podataka (nosiocem).

Nosilac podataka

Fizička osoba na koju se lični podaci odnose.

Supervizor podataka

Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugo telo koje obrađuje Lične podatke u ime Kontrolora, kao što je opisano u politici privatnosti.

Vlasnik

Fizičko ili pravno lice, organ javne vlasti, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhe i sredstva za obradu Ličnih podataka, uključujući mere bezbednosti u vezi sa radom i korišćenjem hannainstruments.rs Kontroler podataka, ako to nije drugačije definisano, je vlasnik hannainstruments.rs

hannainstruments.rs (ili druga aplikacija)

Način na koji se lični podaci korisnika prikupljaju i obrađuju.

Servis

Usluga koju pruža hannainstruments.rs kao što je opisano u relativnim uslovima (ako je dostupno) i na ovoj web stranici

Evropska Unija (EU)

Ako nije drugačije navedeno, sve reference upućene u ovom dokumentu Evropskoj uniji uključuju sve sadašnje zemlje članice na Evropsku uniju i Evropski ekonomski prostor.

Cookies

Mali skupovi podataka sačuvanih na korisnikovom uređaju.

Pravne informacije

Obaveštenje evropskim korisnicima: ova izjava o privatnosti pripremljena je u skladu sa obavezama iz čl. 10 Direktive EK br. 95/46 / EC, i prema odredbama Direktive 2002/58 / EC, revidirane Direktivom 2009/136 / EK, o kolačićima.

Ova politika privatnosti odnosi se isključivo na hannainstruments.rs

Poslednje ažuriranje: 26. Avgust, 2019