HANNA Instruments Logo

Praćenje kvaliteta vode za uzgoj slatkovodne ribe

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Ključ uspešnog uzgajanja ribe je kvalitet vode. Ribe uzgajane u akvakulturama žive, dišu i jedu u vodi u koju kasnije izlučuju otpad.

Riba je jedna od najcenjenije hrane u mnogim kulturama sveta. U novije vrijeme sve više i više ljudi uključuje ribu u svoju prehranu kao izvor posnih proteina. Kako apetit za ribom raste, tako se povećavaju i napori uzgajivača. Mnoga ribarstva, specifične lokacije za uzgoj, troše se brže nego što se populacija može oporaviti. Problem koji se javlja je prekomeran ribolov. To se dešava sa popularnim vrstama riba koje se koriste za suši ili neki drugi delikatesi kao što su tuna i losos. Zbog povećanja cena kao i zbog zabrinutosti za održivost, sve više potrošača i kuvara okreće se akvakulturi i uzgajanju rbe. Riba uzgojena akvakulturom obezbeđuje stalnu opskrbu održivom ribom, bez trošebha prirodnih staništa.

Kontrola kvaliteta vode

Akvakultura je esencijalno, podvodni uzgoj. Mnoge vrste školjkaša, riba, pa čak i vodenih biljaka mogu se uzgajati akvakulturom. Tilapia i som su popularne vrste riba koje se uzgajaju zbog lakoće uzgoja ovih vrsta. Prehrana ovih riba na bazi povrća čini uzgoj jeftinijim od ostalih vrsta, poput lososa. Tilapia i som imaju blagi ukus, što ove ribe čini svestranim i privlačnim većini ljudi.

Kvalitet vode je jedan od najznačajnijih parametar za uzgoj ribe. Ribe uzgajane u akvakulturama žive, dišu i jedu u vodi u koju kasnije izlučuju otpad. Jedan od najznačajnijih nus-proizvoda uzgoja je amonijak (NH₃). Amonijak je visoko toksičan za ribe, samo 0,02 mg / L pokazuje toksične efekte, zavisno od vrste. Srećom, kada amonijak uđe u vodu, neki deo se jonizuje u amonijum (NH₄ +), a ostatak ostaje kao amonijak. Koliko amonijaka postaje jonizovano zavisi od pH; kako se pH smanjuje, količina amonijaka raste. Amonijum je manje toksičan za ribu, tako da je za akvakulturiste važno da mere i nivo pH i amonijaka kako bi utvrdili koliko je jonizovanan u manje štetan amonijum, a koliko ga se zadržava u obliku amonijaka. Uzgajivači ribe uglavnom zadržavaju nivo amonijaka (amonijum i amonijak) ispod 3 ppm u vodi u rezervoaru. Niski nivoi se održavaju korišćenjem mikroorganizama koji metabolizuju amonijak u nitrate. Neki ribnjaci čak koriste amonijačni azot za uzgoj biljaka istovremeno, u procesu zvanom akvaponika.

Amonijum i amonijak se mogu meriti metodom poznatom kao Nesslerova metoda. U Nesslerovoj metodi, reagensi reaguju sa amonijakom i amonijumom stvarajući žuto-braon jedinjennje. Intenzitet nastale boje direktno je u korelaciji sa koncentracijom amonijuma i amonijaka. Fotometar se može koristiti za merenje jačine intenziteta boje uz izbegavanje subjektivnne procene ljudi.

Primena

Uzgajivač soma nam se obratio u potrazi za rešenjem za određivanje ukupnog amonijaka. Koristili su test trake za nadgledanje pH vrednosti, otkrivši kasnije da su teške za upotrebu i ne toliko precizne. Pouzdano rešenje je bilo od izuzetno velikog značaja, jer je uzgajivač planirao dodatno širenje otvaranjem novih ribnjaka. Naše tehničko osoblje predložilo je model multiparametarskog fotometra HI83303 fotometar za akvakulturu.

Pomoću HI83303 mogli su ne samo da mere amonijak, već i širok spektar ključnih parametara poput nitrata, fosfata i alkalnosti. Posebna pogodnost za klijenta je predstavlja činjenica da se ovaj fotometar može nadograditi sa profesionalnom pH elektrodom, čineći ga time profesionalnim pH metrom. Pored toga, određivanjem pH i temperature pomoću elektrode bilo je lako dobiti pH neophodan za određivanje frakcija NH₃ i NH₄ +. Ugrađeni tajmer reakcije i kivete za absorbanciju CAL Check ™ osigurali su da rezultati budu uvek konzistentni i da sve komponente rade ispravno. Generalno, klijent je uživao u svestranoj i jednostavnoj prirodi predloženog rešenja.

Any thoughts?

Browse other posts

Recent Posts

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.