HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Pravila titracije – održavanje

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 

Malo priče o održavanju nije na odmet…

Iako su Hanna titratori i oprema napravljeni da budu stalno uposleni, ipak nešto održavanja je potrebno kako bi ostali u najboljem stanju. To ne mora da bude preskupo i da uzima previše vremena. Pogledajte ovaj blog da biste pročitali naše najbolje savete i pravila za održavanje vaše opreme za titraciju.

Titracija – održavanje

#8 Standardizovanje titranta

Čitav princip titracije oslanja se na pretpostavku dodavanja titranta poznate koncentracije da bi se odredila nepoznata koncentracija analita. Vremenom izloženost životnoj sredini može dovesti do promene koncentracije titranta. Ako koncentracija titranta varira od one koja je programirana u proračunu, izračunati rezultat titracije biće netačan.

Redovna standardizacija vašeg titranta je važna kako bi se osiguralo pravilno izračunavanje rezultata. Da bi se standardizovao, titrant se titruje prema drugom sveže pripremljenom standardu poznatog proračuna. Kada se standardizuju titranti, najbolje je pokrenuti više replika, osiguravajući dobru ponovljivost između replikata, i ažurirati jedinicu sa prosekom rezultata.

Brzina kojom koncentracija titranta varira u zavisnosti od okoline i uslova skladištenja, kao što je relativna vlažnost. Dobro pravilo je da standardizujete titrant mesečno ako flaša nije potpuno potrošena u tom vremenskom okviru. Tokom dužih perioda između testova, bočice sa titrantima treba čvrsto zatvoriti i pravilno skladištiti i re-standardizovati pre upotrebe.

Ne ustručavajte se da nas kontaktirate za standardizaciju titranta!

Kontaktirajte HANNA stručnjaka za titratore sada!

#9 Servisiranje instrumenata

Instrumenti i alati za servisiranje i kalibraciju su ključne komponente za održavanje tačnosti celokupnog sistema. Vage i pipete se obično fabrički kalibrišu najmanje jednom godišnje, ali predlažemo da se obratite dobavljaču ovih alata u vezi sa određenim preporukama za učestalost kalibracije. Ovde ćemo se fokusirati na uslugu automatskih potenciometrijskih titratora Hanna Instruments.

Promena nosivih delova

Dugotrajno izlaganje titrantima može prouzrokovati propadanje staklenog šprica unutar birete i cevi. Razgradnja ovih komponenti može prouzrokovati curenje, što može biti opasno kako za osoblje, tako i za elektroniku titratora. Takođe može prouzrokovati uvođenje vazduha u sistem, o čemu smo već razgovarali, a može imati značajan uticaj na rezultate titracije. Ispod su opšte smernice za zamenu šprica i cevi na osnovu vrste i jačine titranta.

HI931_HI932 Burette

Špric
TitrantUčestalost
Caustic <1N1 godina
Caustic >1N6 meseci
Ne-vodene1 godina
Bilo koji titrant >1N1 godina
Većina ostalih2 godine

HI900580-720x720-d537f40c-58f5-4f22-a30a-a2ac28583bbc

Sistem cevčica
TitrantUčestalost
Titranti koji se kristališe (tj. Srebro nitrat)3 – 6 meseci
Većina ostalih1 godina

Kalibracija elektronike

Vremenom se mogu dobiti određeni pomeraji (driftovi) ulata mV i tempeturne kalibracije potenciometrijskih titratora. Ti ulazi su elektronski signal koji elektroda i temperaturna sonda šalju titratoru za praćenje reakcije i određivanje krajnje tačke. Kako biste održači ±0.1 mV tačnost titratora, HANNA preporučuje fabričku kalibraciju elektronskih kompenenti godišnje.

Proveriti zdravlje elektrode

Uz doslednu upotrebu, elektrode će se na kraju razgraditi i moraće biti zamenjene. Provera nagiba je tehnika koja se može koristiti za određivanje zdravlja elektrode. Određeni postupci za proveru nagiba mogu se naći u uputstvu za elektrode. Za tačke ekvivalentne tačke, nagibi elektroda od 60-120% su obično dobri za titraciju. Elektrode izvan ovog opsega nagiba treba zameniti. Za određivanje krajnje tačke pH preporučujemo strožiko opseg nagiba od 85-105%. Opšte preporuke za životni vek elektroda su ispod, ali imajte na umu za okruženja sa velikom propusnošću, uvek se savetuje rezervna elektroda.

Kada treba zamenite elektrodu?
vrsta elektrodeUčestalost
pH18 – 24 meseca
ORP3 godine
Čvrste jon selektivne elektrode3 godine
ISE sa tečnom membranomKvartalno
srebrne elektrode3 godine
Fotometrijske elektrode3 godine

 

#10 Trening operatora na titratoru

Ovaj vodič pokazuje da postoji puno najboljih praksi koje treba uzeti u obzir prilikom izvođenja titracija. Ponekad može biti izazov za one koji nemaju naučno obrazovanje da sve ovo imaju na umu, pa je obuka od suštinskog značaja za održavanje tačnih rezultata.

Listovi o najboljoj praksi korisni su podsetnici, ali Hanna preporučuje godišnje osvežavanje znanja zapslenih, kako bi stalno ostali u toku sa novim praksama i bili sigurni da postupke izvode propisano. Vođenje i održavanje dobre evidencije o obuci može da govori mnogo tokom laboratorijske provere, omogućavajući Vam na taj način mir.

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.