HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI901W-02 Kategorija

Automatski titracijski sistem za vinske analize - HI901w

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

Sveobuhvatno rešenje za vinske analize

Titrator za vinske analize HI901W savršen je za proizvođače vina kojima su potrebni tačni rezultati, jednostavnost upotrebe i sposobnost da proširuju sistem kako rastu i njihove analitičke potrebe. Dostupan je sa unapred pripremljenim metodama za analizu vina. Sa Hannom dobijate podršku koja Vam je potrebna za savršene vinske analize u Vašoj laboratoriji.

 

Kupujte pouzdano!

Zatražite ponudu

5 na zalihama

Request quotation

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Titrator vina dopunjuje našu široku paletu proizvoda namenjenih efikasnim i tačnim laboratorijskim analizama. HI901W potenciometrijski titrator može da vrši selektivne acido-bazne, redoks (ORP), kompleksometrijske, precipitacijske, nevodene, argentometrijske i jon selektivne titracije. Ovaj moćni titrator distribuira titrant, detektuje krajnju tačku i automatski obavlja sve potrebne proračune i grafički ih prikazuje. Pored titracije, HI901W takođe deluje kao potpuno funkcionalan merač pH, mV / ORP i baš kao i jon selektivni merač. Ovaj titrator se isporučuje sa standardnim metodama za vino, a takođe možete kreirati i sopstveni. Metode (standardne ili korisničke) mogu se lako prenositi između titratora preko USB-a ili PC aplikacije.

Birete i dozirni sistem

• Zamenjivi sistem bireta
Sa Hanna Clip-Lock biretama, potrebno je samo nekoliko sekundi da zamenite titrant i reagense, sprečavajući unakrsnu kontaminaciju i štedeći vreme.
• Birete u više veličina
HI901W u standardnoj konfiguraciji dolazi sa 25 mL biretom. Postoji opcija opremanjem biretom od 5 ml, 10 ml ili 50 ml.
• Precizna dozirna pumpa
Naša nenadmašiva klipna pumpa od 40 000 koraka sposobna je dozirati izuzetno male i precizne količine titranta ili reagensa.

Podaci i skladištenje

• Prilagodivi izveštaji titracije
Svaki izvještaj o titraciji je u potpunosti prilagodljiv tako da korisnici mogu da čuvaju i arhiviraju odgovarajuće podatke potrebne za njihovu primenu i postupke.
• Jednostavan prenos podataka
Podaci se mogu lako preneti uz pomoć USB flash diska ili
kompjutera uz upotrebu HI900PC software-a.

Povezivanje i funkcionalnost

• Multifunkcionalan sa više režima rada
HI901w funkcioniše kao titrator, pH metar, mV / ORP merač i ISE merač.

• Višestruki periferali
Korisnici mogu da štampaju izveštaje direktno iz titratora koristeći standardni štampač. Spoljni monitor i tastatura mogu se priključiti za dodatnu svestranost, kao i analitička vaga za automatsko unošenje mase uzorka za titracije.

Metodi analize

• Prilagodivi metodi
HI901W može da sačuva i do 100 korisničkih ili standardnih metoda titracije. Svaka metoda može biti prilagođena i optimizovana za performanse zasnovane na zahtevima aplikacije i korisnika.
• Podrška metodima za titraciju
Instalacija na licu mesta, obuka i prilagođavanje su
dostupni od strane našeg tehničkog tima. Hanna omogućava kontinuiranu podršku putem telefona ili webinara,
za sva pitanja koja možete imati u vezi sa analizama.

Mogućnosti titratora

• Dinamičko doziranje titranta
Dinamičko doziranje omogućava pravovremene i tačne rezultate titracije povezujući volumen titrana sa doziranim mV odgovorom iz reakcije titracije. Ovo obezbeđuje veće doze blizu početka titracije i manje, preciznije doze u blizini krajnje tačke titracije.
• Detekcija ekvivaletne krajne tačke
Otkrivanje ekvivalentne krajnje tačke je kritično u primenama gde fiksne krajnje tačke nisu određene standardnim metodama. Ova krajnja tačka označava gde je mV odgovor titracije najveći s obzirom na količinu doziranog titranta.

 • Višestruki tipovi titracija
  Uparen sa pravom elektrodom iz naše linije elektroda, naš
  potenciometrijski titrator može obavljati acido bazne, redoks (ORP)
  kompleksiometrijske, precipitacijske, nevodene, argentometrijske,
  i titracije sa jon selektivnim elektrodama.
 • Podešavanja signala za stabilizaciju
  Mogućnost stabilizovanja signala nadgleda kada se mV odgovor titracijske reakcije stabilizuje pre obezbeđivanja sledeće doze titranta. Ovako se osiguravaju pouzdane vrednosti merenja tokom trajanja titracije.

Specifikacije

pH

Opseg

-2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH

Rezolucija

0.1; 0.01; 0.001 pH

Tačnost

±0.001 pH

Kalibracija

Kalibracija u 5 tačaka sa 8 standardnih i 5 korisnički definisanih pufera.

mV

Opseg

-2000.0 do 2000.0 mV

Rezolucija

0.1 mV

Tačnost

±0.1 mV

Kalibracija

jedna tačka offset-a

Jon Selektivna Elektroda (JSE)

Opseg

1•10⁻⁶ to 9.99•10¹⁰

Rezolucija

1; 0.1; 0.01

Tačnost

±0.5% monovalent; ±1% dvovalent

Kalibracija

Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardnih 5 korisnički definisanih rastvora.

Temperatura

Opseg

-5.0 do 105.0°C; 23.0 do 221.0°F; 268.2 do 378.2K

Rezolucija

0.1°C; 0.1°F; 0.1K

Tačnost

±0.1°C; ±0.2°F; ±0.1K, isključujući grešku sonde

Dodatne specifikacije

Podesiva mešalica

propelernog tipa, 100 do 2500 rpm, rezolucija 100 rpm

Display

5.7” (320 x 240 pixel) LCD sa pozadinskim osvetljenjem

Veličina bireta

5, 10, 25, i 50 mL

Rezolucija Display-a

0.001 mL

Preciznost doziranja

±0.1% od zapremine birete

Metodi

do 100 metoda (standardnih i korisnički definisanih)

Čuvanje podataka

do 100 titracijskih i pH/mV/JSE izveštaja

Autodetekcija bireta

Veličina bireta je automatski prepoznata po stavljanju birete u sistem.

Stopa protoka

podesiva od 0.1 mL/min do 2 x zapremine/min

Detekcija završne tačke

jedna tačka ekvivalencije (prvi ili drugi derivat) ili fiksirana pH/mV vrednost

Potenciometrijske titracije

acido-bazne (pH ili mV-režim), redox, precipitacijske, kompleksometrijske, nevodene, jon-selektivne i argentometrijske

Merne jedinice

korisnički određeni izraz koncentracionih jedinica koji odgovara specifičnim zahtevima za proračun

Skladišteni i grafici u realnom vremenu

mV kriva titracije, zapremina ili pH, prva kriva derivata ili 2. kriva derivata; pH režim, mV režim ili ISE režim: pH / mV / koncentracija u odnosu na vreme

USB priključak (sa strane)

kompatibilan sa USB flash diskovima, za prenos metoda i izveštaja

Dobra laboratorijska praksa

skladištenje podataka i mogućnosti štampanja

Jezici

Engleski, Portugalski, Španski

Radno okruženje

10 do 40°C (50 do 104°F), do 95% RH

Napajanje

100-240 VAC
“-01” modeli, američki tip priključka (tip A)
“-02” modeli, evropski tip (tip C)
Dimenzije 390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9

Dimenzije

390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in)

Težina

oko 9 kg (20 lbs.) sa pumpom, mešalicom i elektrodama

Informacije o isporuci

HI901W-01 (115V) i HI901W-02 (230V) paketi uključuju titrator sa jednom analognom pločom, propelernu mešalicu s postojem, 25 mL staklenu biretu,
dozirnu pumpu, temperaturni senzor, USB kabl, USB flash drive sa PC software-om.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.