HANNA Instruments Logo
Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp
SKU HI83414-02 Kategorija

EPA turbidimetar i merač hlora - HI83414-01

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI83414 je visoko precizni EPA turbidimetar i merač hlora. Ovaj merač kombinacija je nefelometra i fotometra za merenje najvažnijih parametara u pitkoj vodi: zamućenost i hlor. Brojilo se isporučuje zajedno s AMCO-AEPA-1 standardima zamućenja i NIST standardima sekundarnog hlora koji se mogu pratiti i koji se koriste za umeravanje i proveru performansi. HI83414 ispunjava i premašuje zahteve EPA metode 180.1 i Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda 2130 B za merenja zamućenja Za merenja hlora koristi se prilagođavanje EPA metode 330.5 i Standardnog postupka 4500-Cl G.

 • Kompatibilan sa EPA metodama
 • Do ± 2% očitanja plus 0,02 tačnosti NTU
 • USB za transfer podataka

Kupujte pouzdano!

RSD 233.640

1 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

HI83414 je višeparametarski merni uređaj koji meri najvažnije parametre u pitkoj vodi: zamućenost i hlor. Instrument se temelji na vrhunskom optičkom sistemu koji pruža tačne rezultate minimizirajući smetnje svetla i smetnji u boji. Periodična kalibracija sa priloženim standardima kompenzuje sve razlike u intenzitetu volframove lampe. Kolorimetarni dio uređaja koristi 525 nm uskopojasni interferencijski filter za održavanje ispravne talasne dužine u mjerenju slobodnog i ukupnog hlora. Sva se merenja izvode sa 25 mm okruglim kivetama sastavljenim od posebnog optičkog stakla kako bi se osigurala maksimalna ponovljivost merenja zamućenosti i klora.

Pregled funkcionalnosti:

4 merna režima: – HI83414 sadrži četiri načina merenja, uključujući proporcijalni režim ili ne-proporcionalni za zamućenost, slobodni hlor i ukupni hlor. U proporcionalnom (racio) režimu zamućenost je 0,00 do 4000 NTU (nefelometrijske jedinice zamućenja) dok je u neproporcionalnom režimu opseg 0,00 do 40,0 NTU. Opseg merenja slobodnog ili ukupnog hlora je od 0,00 do 5,00 mg / L (ppm).

Više mernih jedinica mutnoće – Zamućenost se može prikazati kao nefelometrijske jedinice zamućenja (NTU), jedinice Evropske konvencije o varenju (EBC) ili Nefelos jedinice.

EPA kompatibilna – HI83414 zadovoljava i premašuje zahteve EPA i standardnih metoda i za merenja zamućenja i kolorimetrijska hlora. Kada je merač u EPA režimu, sva očitavanja mutnoće se zaokružuju u skladu sa zahtevima izveštavanja.

Kalibracija – Kalibracija u 2,3,4 ili 5 tačaka mutnoće može biti izvršena sa isporučenim reagensima (<0.1, 15, 100, 750, i 2000 NTU) Kalibracione tačke mogu biti modifikovane ako se koriste standardi koji su pripremljeni od strane korisnika. Za slobodni i ukupni hlor, CAL Check ™ standard može se koristiti za kalibraciju do 1,00 mg / L (ppm).

AMCO AEPA-1 Primarni standard mutnoće – AMCO AEPA-1 standardi isporučeni od strane USEPA-e su prepoznati kao primarni standard. Ovi netoksični standardi izrađeni su od polimera u stirol divinilbenzen polimernim sferama koje su ujednačene u veličini i gustini. Standardi su stabilni i ponovo se mogu koristiti.

CAL Check ™ – Pomoću moćne funkcije CAL Check ™ pouzdan rad kolorimetra hlora može se u bilo kojem trenutku potvrditi korištenjem ekskluzivnih HANNA gotovih NIST pratećih standarda. Svi standardi dobijaju se sa potvrdom o analizi (COA) za praćenje.

GLP podaci – HI83414 sadrži kompletne GLP (Dobra laboratorijska praksa) funkcije koje omogućavaju sledivost uslova kalibracije. Dobra laboratorijska praksa uključuje podatke o kalibracionim tačkama, datumu i vremenu kalibracije.

Učitavanje podataka – U unutrašmju memoriju može se pohraniti do 200 merenja i opozvati ih u bilo koje vreme.

Transfer podataka – Za dalje mogućnosti skladištenja ili analize, učitani podaci mogu se prenijeti na kompatibilni PC pomoću USB priključka i softvera HI92000.

Režim tutorijala – Jedinstveni režim tutorijala pruža dodatne informacije kao pomoć korisniku tokom merenja. Kada je omogućen, instrument prikazuje objašnjenja i dugme za potvrdu kada treba izvršiti pripremu ili drugu operaciju.

Kontekstualna pomoć – Kontekstualna pomoć je uvek dostupna preko namenskog tastera HELP. Jasne poruke i uputstva su dostupne na ekranu za brzo i lako vođenje korisnika kroz podešavanje i kalibraciju. Pomoćne ifnormacije se prikazuju u odnosu na postavku koja se gleda.

Grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem – Grafički LCD ekran pruža lako razumljiv, korisnički interfejs. Sve poruke i obaveštenja na LCD-u su pregledne i lake za čitanje.

Zamućenost je jedan od najvažnijih parametara koji se koristi za određivanje kvaliteta vode za piće. Nekada smatrana da je uglavnom estetska karakteristika vode za piće, danas postoje značajni dokazi da je kontrola zamućenja kompetentna zaštita od patogena. U prirodnoj vodi merenja zamućenosti se mere da bi se utvrdio opšti kvalitet vode i njena kompatibilnost u aplikacijama koje uključuju vodene organizme. Nadgledanje i prečišćavanje otpadne vode se jednom zasnivalo samo na kontroli zamućenja. Trenutno je merenje zamućenosti na kraju procesa prečišćavanja otpadnih voda neophodno da bi se potvrdilo da li su vrednosti unutar regulatornih standarda.

Zamućenost vode je optička osobina koja uzrokuje raspršivanje i apsorpciju svetlosti, ali ne i prenošenje. Rasipanje svetlosti koja prolazi kroz tečnost prvenstveno je uzrokovano prisustvom suspendovanih čvrstih materija. Što je veća zamućenost, veća količina svetlosti se raspršuje. Čak će i vrlo čista tečnost do određenog stepena raspršiti svetlost, jer ne postoji nijedan rastvor koji ima zamućenost 0.

EPA zahteva da postrojenja za prečišćavanje pitke vode koja dobijaju vodu iz površinske vode da nadgledalaju i izveštavaju o zamućenju. Površinski izvori vode obuhvataju reke i jezera. Zahtevi merenja nefelometra i izveštavanja prema EPA metodi 180.1 su:

 • Primenjivi opseg 0-40 NTU
 • Izvor svetlosti:Volfram lampa u boje na termparaturi od 2200-3000°K.
 • Udaljenost pređena udarnom svetlošću i raspršenom svetlošću unutar posude za uzorke: Ukupna vrednost ne prelazi 10 cm.
 • Detektor: Centriran na 90 ° prema putanji svetla i ne prelazi ± 30 ° od 90 °. Detektor i sistem filtera ako se koriste moraju imati spektralni odziv između 400 nm i 600 nm

Osetljivost instrumenta bi trebalo da omogući otkrivanje razlike zamućenosti od 0,02 NTU ili manje u vodama koje imaju zamućenost manju od 1 jedinice.

Izveštaji rezultata:

NTU očitavanja

Zaokružene na najbližu vrednost

0.0 – 1.0

0.05

1 – 10

0.1

10 – 40

1

40 – 100

5

100 – 400

10

400 – 1000

50

>1000

100

HI83414 zadovoljava i premašuje kriterijume za merenje utvrđene EPA metodom 180.1 i Standardnim metodama za ispitivanje vode i otpadnih voda 2130 B.

Princip rada

Svetlosni snop koji prolazi kroz uzorak raspršuje se u svim pravcima. Na intenzitet i obrasce raspršene svetlosti utiču mnoge varijable, kao što su talasna dužina svetlosti, veličina i oblik čestica, indeks refrakcije i boja. Optički sistem HI83414 uključuje sijalicu sa volframovom filamentom, detektor raspršene svetlosti (90 °) i detektor prosleđene svetlosti (180 °).

U ratio opsegu turbidimetara, mikroprocesor instrumenta izračunava NTU vrednost iz signala koji dolazi do dva detektora pomoću efikasnog algoritma koji ispravlja i kompenzuje smetnje u boji. Optički sistem i tehnika merenja takođe nadoknađuju oscilacije intenziteta lampe, minimizirajući potrebu za čestim kalibracijama.

U non-ratio opsegu turbidimetara NTU vrednost se izračunava iz signala na detektoru raspršene svjetlosti (90 °). Ova metoda nudi veliku linearnost u malom rasponu, ali je osetljivija na fluktuacije intenziteta Volfram lampe. Donja granica detekcije turbidimetra određena je zalutalom svetlošću koju detektuju senzori, ali nije uzrokovana raspršenjem svetlosti iz suspendovanih čestica. Optički sistem HI83414 uključuje lampu sa volframovom filamentom, detektor raspršene svetlosti (90 °) i detektor prosleđene svetlosti (180 °).

Standardi HI88703-11 AMCO AEPA-1 osiguravaju da se merenja mogu pratiti do primarnih referentnih materijala. Ovi standardi se koriste za kalibraciju i verifikaciju performansi turbidimetra HI83414.

Dolaze sa sertifikatom analize.

 • Serijskim brojem
 • Rokom trajanja
 • Vrednost standarda @ 25 °C
 • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

 • Otporan na spoljno svetlo
 • Štiti od slučajnog loma

CAL Check™ standardi sa sertifikatom

Za kalibraciju i verifikaciju performansi turbidimetra HI83414 koriste se HI93414-11 CAL Check ™ standardi reagensi za slodni i ukupni hlor.

Dolaze sa sertifikatom analize.

 • Serijskim brojem
 • Rokom trajanja
 • Vrednost standarda @ 25 °C
 • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

 • Otporan na spoljno svetlo
 • Štiti od slučajnog loma

Specifikacije:

skuHI83414-01
NTU racio opseg0.00 do 9.99; 10.0 do 99.9; 100 do 4000 NTU
0.0 do 99.9; 100 do 26800 Nefelos
0.00 do 9.99; 10.0 do 99.9; 100 do 980 EBC
NTU racio rezolucija0.01; 0.1; 1 NTU
0.1; 1 Nefelos
0.01; 0.1, 1 EBC
NTU ne-proporcionalni opseg0.00 do 9.99; 10.0 do 40.0 NTU 0.0 do 99.9; 100 do 268 Nephelos 0.00 do 9.80 EBC
NTU ne-proporcionalni rezolucija0.01; 0.1 NTU 0.1; 1 Nephelos 0.01 EBC
NTU tačnost±2% od očitanja 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC)
±5% od očitanja preko1000 NTU (6700 Nefelos; 245 EBC)
Izbor opsegaAuto
Ponovljivost mutnoće±1% od očitanja ili 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC) koji god je veći
Lutajuća svetlost< 0.02 NTU (0.15 Nefelos; 0.01 EBC)
Opseg slobodnog hlora0.00 do 5.00 mg/L
Opseg ukupni hlor0.00 do 5.00 mg/L
Hlor rezolucija0.01 mg/L from 0.00 do 3.50 mg/L; 0.10 preko 3.50 mg/L
Hlor Tačnost±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L
Detektor hloraSilikonska fotoćelija sa 525 nm uskopojasnim interferencijskim filterima
Hlor metodAdaptacija USEPA Metoda 330.5 i Standardnog metoda 4500-Cl G. Reakcija hlora i DPD reagensa boji uzorak u roze.
Hlor standardi1 mg/L slobodni hlor, 1 mg/L ukupni
Hlor kalibracijau jednoj tački
Detektor svetlosti za mutnoćusilikonska fotoćelija
Metod mutnoćeNefelometrijska metoda (90 °) ili racio Nefelometrijska metoda (90 ° i 180 °)
Adaptacija USEPA metode 108.1 i standardne metode 2130 B.
Merni režimiNormalni, prosečni, kontinuelni
Standardi mutnoće<0.1, 15, 100, 750 i 2000 NTU
Kalibracijakalibracija u 2,3,4 ili 5 tačaka
Izvor svetlostiVolframova lampa
život lampeviše 100,000 očitavanja
Displej40 x 70mm LCD (64×128 pixels) sa pozadinskim osvetljenjem
Memorija učizavanja200 snimaka
Serijski interfejsUSB
Okruženje0°C (32°F) do 50°C (122°F); max 95% RH ne-kondenzujući
Napajanje230 V/50 Hz ili 115 V/60 Hz 20 W
Auto-OffNakon 15 minuta neupotrebe
Dimenzije230 x 200 x 145 mm (9 x 7.9 x 5.7”) L x W x H
Težina2.5 Kg (88 oz.)
Garancija2 godine

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

Parametar

,

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.