HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI83306-02 Kategorija

Fotometar za analizu životne sredine - HI83306-02

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI83306 je kompaktan, multiparametrski fotometar za analizu životne sredine Ovo je jedan od najnaprednijih fotometra koji je dostupan sa inovativnim optičkim sistemom koji koristi referentni detektor i fokusirajuće sočivo za uklanjanje grešaka promena izvora svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj merač ima 23 različite programirane metode za merenje 16 ključnih parametara kvaliteta vode, a takođe nudi režim merenja apsorbancije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvenu koncentraciju u odnosu na krivulje apsorbancije. Specifični parametri zaštite životne sredine uključuju nitrate, fosfor i rastvoreni kiseonik.

Da bi uštedio dragoceni prostor u laboratorijji, HI83306 poseduje mogućnost integracije pH elektrode. Sada se jedan merač može koristiti i za fotometrijska i za pH merenja.

Kupujte pouzdano!

RSD 69.750

8 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji

Fotometar HI83306 meri 16 različitih ključnih parametara kvaliteta vode korišćenjem 23 različite metode. Ovaj fotometar sadrži inovativni optički sistem koji koristi LED, uskopojasne interferencijske filtere, fokusirajuće sočivo i silicijumski fotodetektor za merenje apsorbancije i referentni detektor za održavanje konzistentnog izvora svetlosti, osiguravajući tačna i ponovljiva fotometrijska očitavanja svaki put.

HI83306 je razvijen za merenje najčešćih parametara u monitoringu kvaliteta vode u životnoj sredini. Hranljivi sastojci kao što su nitrati i fosfati ključni su pokazatelji zagađenja nutrijentima iz poljoprivrednih izvora i smatraju se opasnim za vode u životnoj sredini. Previše hranljivih sastojaka i voda neće biti u stanju da održava zdrave ekosisteme; može se formirati previše nutrijenata i cveta algi, što može biti štetno za kvalitet vode. Rastvoreni kiseonik je važan za obavljanje bioloških procesa za mnoge oblike vodenog života, kao što su ribe, biljke i mikroorganizmi.

Digitalni ulaz pH elektrode omogućava korisniku da izmeri pH pomoću tradicionalne staklene elektrode. Digitalna pH elektroda ima ugrađen mikročip unutar sonde koji čuva sve informacije o kalibraciji. Informacije o kalibraciji smeštene u sondi omogućavaju zamenjivanje pH elektroda bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva pH merenja se automatski kompenzuju za temperaturnia odstupanja pomoću ugrađenog termistora koji se nalazi u vrhu senzora za brzo i precizno merenje temperature.

HI83306 nudi režim merenja apsorbancije koji omogućava da se CAL Check standardi koriste za validaciju performansi sistema. Režim apsorpcije omogućava korisniku da odabere jednu od četiri talasne dužine svetlosti (420 nm, 525 nm, 575 nm i 610 nm) za merenje i crtanje sopstvene koncentracije nasuprot modu apsorbancije. Ovo je korisno za korisnike koji imaju sopstvenu hemijsku metodu i za nastavnike koji podučavaju koncept apsorpcije korišćenjem zakona Beer-Lamberta.

Postoje dva USB priključka za prenos podataka na fleš disk ili računar i za upotrebu kao izvor napajanja za merač. Za dodatnu udobnost, fotometar može da radi i na ugrađenoj 3,7 VDC litijum-polimernoj punjivoj bateriji.

Opcije

LCD sa pozadinskim osvetljenjem 128 x 64

 • Grafički prikaz sa pozadinskim osvetljenjem omogućava jednostavno gledanje u uslovima slabog osvetljenja
 • Ekran od 128 k 64 piksela omogućava pojednostavljeni korisnički interface sa virtuelnim tasterima i pomoć na ekranu za vođenje korisnika kroz korišćenje merača

Ugrađeni reakcioni tajmer za fotometrijska merenja

 • Merenje se vrši nakon isteka tajmera za odbrojavanje.
 • Tajmer osigurava da se sva očitanja uzmu u odgovarajućim reakcijskim intervalima bez obzira na korisnika radi bolje doslednosti u merenjima

Absorbancijski režim

 • Hannina ekskluzivna CALCheck kiveta za proveru izvora svetlosti i detektora
 • Omogućuje korisniku da plotuje koncentraciju prema apsorbanciji za određenu talasnu dužinu. Takođe, ovaj mode je pogodan za predavanje principa fotometrije

Merne jedinice

 • Uz očitavanje se prikazuje odgovarajuća merna jedinica zajedno sa hemijskim oblikom

Rezultati konverzije

 • Automatsko pretvaranje očitanja u druge hemijske forme pritiskom na dugme

Poklopac za kivete

 • Pomaže u sprečavanju zalutale svetlosti da utiče na merenja

Ulaz za digitalnu pH elektrodu

 • Izmerite pH i temperaturu jednom sondom
 • Dobra laboratorijska praksa (GLP) za praćenje informacija o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene pufere, offset i nagib za potrebe sledljivosti.
 • pH CAL Check upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije
 • Sačuvajte dragoceni prostor imajući pH metar ugrađen u fotometar.

Čuvanje pdoataka

 • Do 1000 fotometriskih i pH merenja mogu biti sačuvani na instrumentu pritiskom na taster LOG. Zapisano očitavanje se poziva jednako lako pritiskom na dugme RCL
 • Šifra uzorka i korisnika mogu se dodati u evidentirano očitanje pomoću alfanumeričke tastature

Povezivanje

 • Očitana evidencija može se brzo i lako preneti na fleš disk koristeći USB A- port ili na računar pomoću mikro USB B-porta.
 • Podaci se exportuju u .CSV file (Excel).

Status stanja baterije

 • Pokazuje preostalo vreme trajanja baterije

Poruke o greškama

 • Fotometrijske poruke o greškama uključuju greške poput: “no cap, high zero, and standard too low “
 • Poruke za kalibraciju pH uključuju: clean electrode, check buffer and check probe

Opcije na ekranu

Izbor metoda
Korisnici mogu lako odabrati bilo koji od 20 metoda merenja pomoću namenskog dugmeta METHOD.

Čuvanje pdoataka
Do 1000 merenja se mogu sačuvati zajedno s ID-em korisnika i uzorka i pozvati na buduću upotrebu.

pH Merni mod
Izbor načina merenja pH omogućava da se fotometar koristi kao profesionalni pH merač sa mnogim karakteristikama, uključujući temperaturno kompenzovano merenje, automatsku kalibraciju u dve tačke i GLP.

Napredni optički sistem

HI83306 je dizajniran s inovativnim optičkim sistemom koji sadrži razdelnik snopa tako da se svetlost može koristiti za očitavanje apsorbancije i za referentni detektor. Referentni detektor nadgleda intenzitet svetlosti i modulira kada dolazi do drifta usled fluktuacije snage ili zagrevanja optičkih komponenti. Svaki deo ima važnu ulogu u pružanju neuporedivih performansi fotometra.

LED kao visoko efikasni izvor svetlosti

LED izvor svetlosti nudi vrhunske performanse u poređenju sa Volframovom lampom. LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Takođe proizvode vrlo malo toplote, što bi u suprotnom moglo uticati na optičke komponente na elektronsku stabilnost. LED su dostupni u širokom nizu talasnih dužina, dok bi Volframove lampe trebalo da budu bela svetlost (sve talasne dužine vidljive svetlosti), ali zapravo imaju loš izlaz plave / ljubičaste svetlosti.

Visokokvalitetni filteri uskih opsega

Filter interferencija uskog opsega ne samo da osigurava veću tačnost talasne dužine (+/- 1 nm), već je izuzetno efikasan. Korišćeni filteri omogućavaju da se do 95% svetlosti sa LED-a prenosi u poređenju sa drugim filterima koji su efikasni samo 75%. Veća efikasnost omogućava svetliji i jači izvor svetlosti. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

Referentni detektor stabilnog izvora svetlosti

Razdelnik snopa koristi se kao deo unutrašnjeg referentnog sistema fotometra HI83326. Referentni detektor nadoknađuje bilo kakav drift zbog fluktuacije snage ili promene temperature okoline. Sada se možete osloniti na stabilan izvor svetlosti između praznog (nula) merenja i merenja uzorka.

Velike kivete

Uzorak ćelije HI83300 odgovara okrugloj, staklenoj kiveti sa dužinom od 25 mm. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veća veličina kivete znatno smanjuje greške u rotiranju od indeksirane oznake kivete. Relativno duga dužina staze kivete omogućava da svetlost prođe kroz veći deo rastvora uzorka, obezbeđujući tačna merenja čak i kod uzoraka sa malom apsorbancijom.

Objektiv za fokusiranje za veći prinos

Dodavanjem sočiva za fokusiranje na optičku putanju omogućava prikupljanje sve svetlosti koja izlazi iz kivete i fokusiranje svetlosti na silikonski foto detektor. Ovaj novi pristup fotometrijskim merenjima poništava greške nastale zbog nesavršenosti i ogrebotina prisutnih u staklenoj kiveti, eliminišući potrebu za indeksiranjem kivete.

Specifikacije

pH

Opseg

Fotometar: 6.5 do 8.5 pH
pH elektrode: -2.00 do 16.00 pH

Rezolucija

Fotometer: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH

Tačnost

Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH

Kalibracija

Auto na jednu ili dve tačke sa setom dostupnih pufera (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

Temperaturna kompenzacija

Auto (-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); ograničenja smanjena na osnovu korišćene pH elektrode

Cal Check / Dijagnostika elektrode

očistite elektrodu i proverite pufer / proverite sondu koja se prikazuje tokom kalibracije

Metod

Fotometar: fenol crvena

mV Opseg

±1000 mV

mV Rezolucija

0,1 mV

mV Tačnost

±0.2 mV

Absorbancija

Opseg

0.000 do 4.000 Abs

Rezolucija

0.001 Abs

Tačnost

±0.003Abs @ 1.000 Abs

Rastvoreni kiseonik

Opseg

0.0 do 10.0 mg/L (O2)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.4 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Vinklerova metoda modifikovana u Azidu

Boja vode

Opseg

0 do 500 PCU (Platinum Cobalt Units)

Rezolucija

1 PCU

Tačnost

±10 PCU ±5% od očitanja

Metod

Adaptacija standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Kolorimetrijska metoda platinastog kobalta.

Slobodni Hlor

Opseg

0.00 do 5.00 mg/L (kao Cl2)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Ukupni hlor

Opseg

0.00 do 5.00 mg/L (Cl2)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija EPA 330.5 DPD metode

Nitrati

Opseg

16 mm viali: 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija redukcije kadmijuma

Nitriti

Opseg

0 do 150 mg/L (kao NO2)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±4 mg/L ±4% od očitavanja

Metod

Prilagođavanje metode gvožđe sulfat

Nikal

Opseg

Nizak Opseg: 0.000 to 1.000 mg/L (kao Ni)
Visok opseg: 0.00 to 7.00 g/L (kao NI)

Rezolucija

0.001 mg/L; 0.01 g/L

Tačnost

Nizak opseg: ±0.010 mg/L ±7% od očitanja
Visok opseg ±0.07 g/L ±4% od očitanja

Metod

NIzak Opseg: Adaptacija PAN metoda
Visok opseg: Adaptacija fotometrijskog metoda

Cijanurična kiselina

Opseg

0 do 80 mg/L (kao CYA)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±1 mg/L ±15% od očitanja

Metod

Adaptacija turbidimetrijskog metoda

Bakar

Opseg

Nizak opseg: 0.000 do 1.500 mg/L (kao Cu2+)
Visoki opseg: 0.00 do 5.00 mg/L (koa Cu2+)

Rezolucija

0.001 mg/L; 0.01 mg/L

Tačnost

NIzak opseg: ±0.01 mg/L ±5% od očitanja
Visok opseg: ±0.02 mg/L ±4% od očitanja

Metod

Adaptacija EPA bicinchoninat metod

Molibden

Opseg

0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.3 mg/L ±5% od očitavanja

Metod

Adaptacija mercaptoacetic acid method

Fosfati

Opseg

Slatka voda
Nizak opseg: 0.00 to 2.50 mg/L PO43)
HR: 0.0 do 30.0 mg/L( PO43-)

Rezolucija

Slatka voda: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L

Tačnost

Slatka voda
Nizak opseg: ±0.04 mg/L ±4% od očitanja
Visok opseg: ±1 mg/L ±4% of reading

Metod

Slatke vode nizak opseg: Adaptacija metoda askorbinske kiseline
Slatkovodni visoki opseg: Prilagođavanje standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Aminokiselinska metoda

Silicijum

Opseg

Slatke vode nizak opseg: Adaptacija metoda askorbinske kiseline
Slatkovodni visoki opseg: Prilagođavanje standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Aminokiselinska metoda

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Prilagođavanje ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D859, Heteropoli Molibdenum Blue

Srebro

Opseg

Prilagođavanje ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D859, Heteropoli Molibdenum Blue

Rezolucija

0.001 mg/L

Tačnost

±0.020 mg/L ±5% od očitanja

Metod

Adaptacija PAN metode

Cink

Opseg

0.00 do 3.00 mg/L

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Zincon metoda

Dodatne specifikacije

Ulazni kanal

1 ulaz elektrode za pH i 5 fotometrarskih talasnih dužina

pH elektroda

digitalna pH elektroda nije uključena

Tip Logovanja

Logovanje po zahtevu sa korisničkim imenom i opcionim ID uzorka

Memorija

1000 očitanja

Povezivanje

USB-host za fleš disk; micro-USB-B za napajanje i povezivanje sa računarom

Dobra laboratorijska praksa GLP

kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu

Display

128 x 64 pixel LCD sa pozadinskim svetlom

Baterija

3.7 VDC Li-polimerna punjiva baterija/> 500 fotometrijskih merenja ili 50h kontinuiranog pH merenja

Napajanje

5 VDC USB 2.0 power adapter sa USB-A- micro-USB-B cable (included)

Okruženje

0 do 50.0 oC (32 do 122.0 oF); 0 do 95% RH,

Dimenzije

206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)

Težina

1.0 kg (2.2 lbs.)

Izvor svetlosti

5 LEDs sa 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije

Detektor svetlosti

silikonska fotoćelija

Filter traka talasnih dužina

3 nm

Tačnost filtera traka talasnih dužina

±1 nm

Tip kivete

okrugla 24,6 mm

Broj metoda

128 max.

Informacije o isporuci

HI83306 se isporučuje sa kivetama za uzorke i kapicama (4 e.), Krpom za brisanje kiveta, konektorom za USB i mikro USB, ispravljačem za struju i uputstvom za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.