HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI96707 Kategorija

Fotometar za nitrite (mali opseg) - HI96707

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

Fotometar za nitrite HI96707 (mali opseg) kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u ergonomskom, prenosivom dizajnu. Koristeći HI93707-0 gotove reagense, korisnik može tačno odrediti koncentraciju nitrita u različitim uzorcima vode u rasponu od 0,000 do 0,600 mg / L (ppm). HI96707 nudi mnogo naprednih funkcija, uključujući ekskluzivnu funkciju CAL Check ™ koja se koristi za verifikaciju performansi i kalibraciju fotometra.
 • CAL Check™ funkcija za kalibraciju i verifikaciju
 • Ugrađen tajmer za pravilno određivanje intervala reakcije
 • Unapred pripremljeni reagensi se prodaju zasebno.

Kupujte pouzdano!

RSD 35.920

6 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji:

Prenosivi fotometar HI96707 služi za merenje nitrita u velikom broju uzoraka vode. HANNA prenosni fotometri poseduju napredni optički sistem; kombinacija specijalne volframove lampe, uskog pojasa filtera interferencija i silicijumskog fotodetektora obezbeđuju tačna fotometrijska očitavanja svaki put. Ekskluzivna HANNA funkcionalnost – CAL Check koristi gotove NIST standarde koji se mogu pratiti kako bi verifikovali i kalibrisali fotometar za slobodni hlor. Ekskluzivni sistem zaključavanja kivete osigurava da se kiveta svaki put umetne u mernu ćeliju u istom položaju kako bi se održala konzistentna dužina staze.

Pregled funkcionalnosti:

CAL Check – Omogućuje verifikaciju performansi i kalibraciju merača korišćenjem CAL Check NIST sekundarnog standarda koji je sledljiv.

GLP – Dobra laboratorijska praksa daje podatke o poslednjoj kalibraciji.

Ugrađeni tajmer – Obezbeđuje da se za hemijsku reakciju koristi odgovarajuće vreme reakcije. Po isteku tajmera, merač će automatski preduzeti očitavanje. Ova funkcija osigurava konzistentnost merenja za više korisnika.

Indeksiranje merača: – Merač ima pregradu koja omogućava sigurno smeštanje kivete sa poklopcem. Ovo osigurava da se kiveta indeksira dosledno (isti položaj) kako bi se održala ista dužina puta za tačne rezultate.

Idikator hlađenja lampe – Neophodno je održavati konzistentnu temperaturu optičkih komponenti da bi se održao uski talasni opseg svetlosti. Ovaj fotometar ima indikator hlađenja lampe koji se prikazuje tokom kratkog vremenskog perioda pre svakog merenja kako bi se komponente hladile i postigla najveća moguća tačnost.

Poruke o greškama – Poruke na displeju koje upozoravaju na probleme, uključujući poruke da je kiveta bez poklopca, merenje iznad i ispod opsega i poruke o greški izvora svetlosti.

Auto-off – Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja kada je merač u režimu merenja. Sprečava trošenje baterija u slučaju da fotometar ostane greškom upaljen.

Indikator stanja baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije za prikaz preostalog života baterija sledeći način:

 • 3 linije za 100 % kapaciteta
 • 2 za 66 % kapaciteta
 • 1 linija za 33 %
 • Ikonica baterije će trepereti kada je preostalo manje od 10 %.

Jedinice mere – Prikazana je odgovarajuća merna jedinica zajedno sa očitavanjem.

Nitriti mogu biti štetni za vodene organizme čak i u niskim koncentracijama i zbog toga se pažljivo prate u akvakulturi. U rashladnim tornjevima, međutim, neophodna je odgovarajuća količina nitrita kako bi se sprečila korozija. U visokim koncentracijama mogu biti štetni za životnu sredinu i ljude. Zbog toga se obično nadgledaju radi provere kvaliteta vode za kućnu upotrebu, kao i kod jezera i bara.

Nitriti su intermedijarni proizvod u azotnom ciklusu i nastaju oksidacijom amonijaka vodom ili čak direktno potiču iz industrijskog otpada. Ne smeju biti prisutni u vodi za piće.

HI96707 koristi prilagođavanje EPA metode dijazotizacije 354.1 za merenje koncentracija nitrita u opsegu od 0,000 do 0,600 mg / L (ppm). Kada se reagens doda uzorcima koji sadrže nitrite uzorak će postati ružičaste nijanse; što je veća koncentracija i boja je intezivnija. Povezana promena boje zatim se kolorimetrijski analizira prema Ber-Lambertovom zakonu. Ovaj princip kaže da svetlost apsorbuje komplementarnu boju, a emitovano zračenje zavisi od koncentracije. Za niske nivoe nitrita, uskopojasni filter interferencija na 525 nm (zeleni) omogućava da silikonski fotodetektor detektuje samo zeleno svetlo i izostavlja svu ostalu vidljivu svetlost koja se emituje iz volframove lampe. Kako se menja boja reagovanog uzorka, povećava se i apsorpcija specifične talasne dužine svetlosti, dok propusnost opada.

HI96707 dostupan je i kao set koji uključuje:

 • Prenosni fotometar
 • Kivete za uzorkovanje (2)
 • Poklopce za kivete (2)
 • CAL Check™ standardi sa sertifikatom
 • Krpu za brisanje i držanje kiveta
 • Makaze
 • Robusni prenosni kofer
  • Prenosni kofer je perforiran za lakše smeštanje merača i prateće opreme.

*Reagensi se poručuju odvojeno

CAL Check™ standardi sa sertifikatom

Standardi HI96707-11 CAL Check koristese za kalibraciju i verifikaciju performansi fotometra pomoću funkcije CAL Check .

Dolaze sa sertifikatom analize.

 • Serijskim brojem
 • Rokom trajanja
 • Vrednost standarda @ 25 °C
 • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

 • Otporan na spoljno svetlo
 • Štiti od slučajnog loma

Specifikacije:

Absorbancija

Izvor svetlosti

Volfram lampa

Detektor svetlosti

silikonska fotoćelija sa uskim filterom interferencija @ 420 nm

Nitriti

Opseg

0.000 do 0.600 mg/L (ppm)

Rezolucija

0.001 mg/L

Tačnost

±0.020 mg/L ±4% očitavanja

Metod

Adaptacija EPA odobrene metode dijazotizacije 354.1

Tip baterije

9V baterije

Auto-off

nakon deset minuta nekorišćenja u režimu merenja; posle jednog sata nekorišćenja u režimu kalibracije; sa podsetnikom poslednjeg očitanja.

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95%

Dimenzije

193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)

Težina

360g (12.7oz.)

Informacije o isporuci

HI96707 se isporučuje sa kivetama za uzorke (2) sa poklopcima, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Specific parameter

Vrsta metra

Sektor

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.