HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

HPK fotometar za ispitivanje otpadnih voda sa barkod čitačem - HI83224

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HPK merač HI83224 i multiparametarni fotometar za određivanje hemijske potrošnje kiseonika (HPK) i merenje specifičnih jona kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u kompaktnom, ergonomskom dizajnu. HPK fotometar je jedan od najsvestranijih fotometara na tržištu, koji nudi 15 metoda merenja za različite parametre, uključujući HPK pomoću gotovih tečnih ili praškastih reagensa. HPK fotometar HI83224 poseduje mnogo naprednih funkcija, uključujući barkod prepozavanje uzoraka bočica, grafički LCD za prikaz različitih hemijskih oblika i korak-po-korak tutorijal – režim za korisnike bez iskustva.

Kupujte pouzdano!

RSD 180.810

5 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji

Od amonijaka do fosfora, HPK fotometar HI83224 poseduje 15 metoda merenja za različite ključne parametre kvaliteta vode pored hemijske potrošnje kiseonika (HPK) u tri različita područja. HI83224 poseduje barkod čitač koji se može koristiti za bočice sa barkod oznakama. Čitač skenira svaku bočicu i automatski identifikuje metodu i raspon, uklanjajući potencijalne greške i pojednostavljujući postupak testiranja.

Ovaj fotometar odlikuje napredni optički sistem koji koristi specijalne Volframove lamp, uskopojasne interferencijske filtere i silicijumske fotodektore da bi se svaki put osiguralp tačno fotometrijsko očitavanje. HI83224 koristi grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem koji omogućava intuitivni korisnički interfejs, nudeći režim rada koji daje postupnu proceduru za obavljanje merenja. Rezultati koji se dobijaju mogu se prikazati u više hemijskih formi baziranih na preferencijama korisnika. Radi lakšeg praćenja podataka, podaci se mogu učitati i preneti na kompatibilni Windows® uređaj koristeći software HI92000 i HI980013 USB kabl.

Pregled funkcionalnosti:

Barkod čitač – Automatsko prepoznavanje uzoraka uz pomoć bar kod čitača je jedna odvoma korisnih karakteristika modela HI83224. Ovaj napredni fotometar skenira svaku kivetu umetnutu u držač i automatski identifikuje metod i opseg uzorka. Bar kod ima četiri cifre: prve dve cifre su za identifikaciju parametara, a druge dve za ID partije reagensa. metoda i opseg. Viali za različite metode mogu se razlikovati po barkodu štampanom na bočici i boji poklopca – barkodovi za različite metode prikazani su u donjoj tabeli. Za parametre koji ne koriste reagens označen barkodom, mogu se koristiti viali isporučeni sa instrumentom.

Rotacija viala – Tokom faze merenja analize, najmoderniji rotator viala okreće bočicu kako bi je identifikovao metod putem barkod čitača, a zatim se rotira dok preduzima brojna očitavanja apsorbancije. Instrument potom pretvara očitavanja u jedinice koncentracije i prikazuje rezultat na ekranu koji se lako čita.

Poboljšana preciznost – Upotreba funkcije „average“ (prosek) dodatno se poboljšava tačnost čitanja Kad je omogućeno u meniju za podešavanje, instrument vrši 180 očitavanja apsorbancije kroz epruvetu dok se okreće. Svako pojedinačno očitavanje predstavlja merenje kroz novu optičku putanju. Proseci očitavanja absorbance minimiziraju greške zbog nedoslednosti epruveta (bočica).

Verifikacija metoda .– Dostupan je namenski taster “METHOD CHECK” za brzu verifikaciju barkoda bočice, eliminišući potencijal za konfuziju i korišćenje pogrešne epruvete ili pogrešno očitavanje uzorka.

LCD sa pozadinskim osvetljenjem – HI83224 sadrži podesivi grafički prikaz sa pozadinskim osvetljenjem sa virtuelnim tasterima i dostupnom opcijom za pomoć na ekranu kako bi se obezbedilo intuitivan korisnički doživljaj.

Učitavanje podataka – Korisnici mogu evidentirati do 200 očitanja jednostavnim pritiskom na taster “LOG”. Memorisana očitanja se mogu lako pozvati uz pomoć namenskog tastera RCL. Sačuvani podaci uključuju informacije o parametru, rezultate ispitivanja, broj uzorka, broj serije, ID instrumenta, datum i vreme.

PC Priključak – Učitani podaci se mogu jednostavno preneti na PC uz pomoć USB-a sa HI92000 Windows® softwere-om.

Rezultati konverzije – Otklanja mogućnost konfuzije u vezi sa automatskim pretvaranjem očitanja u druge hemijske oblike. Uobičajene konverzije su dostupne pritiskom na taster.

Uputsva na ekranu – Kada je omogućena funkcija tutorijala, prikazuju se kratki vodiči/uputsva koji se odnose na trenutni rad. U bilo kojoj fazi postupka podešavanja ili merenja, namenski taster HELP je takođe dostupan za prikaz kontekstualne pomoći.

Ugrađeni tajmer – Prikazuje preostalo vreme pre preduzimanja merenja. Osigurava da se sva očitanja uzmimaju u odgovarajućim reakcijskim intervalima za ispitivanje koje se izvodi.

Poruke o greškama – Poruke na ekranu koje upozoravaju na probleme, uključujući grešku barkoda, pogrešnu epruvetu i različite serije reagensa.

Idikator hlađenja lampe – Da bi se održala željena talasna dužina koja se koristi za apsorpciju, potrebno je osigurati da se komponente ne pregrevaju od toplote koju stvara volframova lampa. Svaki fotometar dizajniran je tako da omogući minimalno vreme da se komponente ohlade. Pre snimanja očitavanja prikazuje se indikator lampice za hlađenje.

Jedinice mere – Prikazuje se odgovarajuća merna jedinica zajedno sa očitavanjem.

Opcije na ekranu:

Izbor metoda
Korisnici mogu lako odabrati bilo koji od 15 metoda merenja pomoću namenskog tastera METHOD.

Učitavanje podataka
Do 200 mjerenja se mogu zabežiti i ponovno pozvati za buduću upotrebu.

Pozivanje memorisanih očitanja
Zabeleženi podaci mogu se lako opozvati, a hemijski oblik se može konvertovati pritiskom na taster.

Napredni optički sistem

HI83224 sadrži 15 različitih metoda koje se mogu meriti pomoću gotovih tečnih ili praškastih reagensa. Kada se za odabrani postupak koristi odgovarajući reagens, reakcija između reagensa i uzorka izaziva promenu boje; što je veća koncentracija, i boja je intezivnija. Povezana promena boje zatim se kolorimetrijski analizira prema Ber-Lambertovom zakonu. Ovaj princip kaže da svetlost apsorbuje komplementarnu boju, a emitovano zračenje zavisi od koncentracije. Uskopojasni filter interferencija omogućava da silikonski fotodetektor detektuje samo relevantne talasne dužina svetlosti i izostavlja svu ostalu vidljivu svetlost koja se emituje iz volframove lampe. Kako se menja boja reagovanog uzorka, povećava se i apsorpcija specifične talasne dužine svetlosti, dok propusnost opada.

Broj partije

Metod

Barkod oznaka epruvete/bočice

HI94764A-25

Amonijak nizak opseg (LR)

01xx

HI94764B-25

Amonijak visoki opseg

02xx

HI93701-01

Slobodni hlor

HI93711-01

Ukupni hlor

HI94766-50

Nitrati

05xx

HI94767A-50

Ukupni azot u niskom opsegu

16xx; 06xx

HI94767B-50

Ukupni azot visoki opseg

17xx; 07xx

HI94754A-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u niskom opsegu

12xx

HI94754B-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u srednjem opsegu

13xx

HI94754C-25

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) u visokom opsegu

24xx

HI94758A-50

Reaktivni fosfor

30xx

HI94758B-50

Fosfor, kiselina koja se hidrolizuje

31xx

HI94758C-50

Ukupni fosfor

32xx

HI94763A-50

Reaktivni fosfor visoki opseg

33xx

HI94763B-50

Fosfor visoki opseg

34xx

Napomena: xx predstavlja šifru serije reagensa.

Specifikacije:

Parametri

Reagensi su dostupni u tečnom ili praškastom obliku, a količina svakog reagensa je precizno dozirana kako bi se osigurala maksimalna ponovljivost.

Parametar

Opseg

Rezolucija

Tačnost

Metod

Šifra reagensa

HPK niski opseg

0 do 150 mg/L

1 mg/L

±5 mg/L ±5% od očitavanja

dihromat EPAǂ

dihromat bez žive ◊◊

dihromat ISO◊

HI94754A-25

HI94754D-25

HI94754F-25

HPK srednji opseg

0 do 1500 mg/L

1 mg/L

±15 mg/L ±4% očitanja

dihromat EPAǂ

dihromat bez žive ◊◊

dihromat ISO◊

HI94754B-25

HI94754E-25

HI94754G-25

HPK visoki opseg

0 do 15000 mg/L

10 mg/L

±150 mg/L ±3% očitanja

dihromat

HI94754C-25

ǂEPA zvanično priznaje postupak sa hrom-sumpornom kiselinom za analizu otpadnih voda.

HI94754F-25 i HI94754G-25 metod sledi zvaničnu metodu ISO 15705.

◊◊Ova metoda se preporučuje za analizu opšte namene bez interferencija hlorida.

Parametar

Opseg

Rezolucija

Tačnost*

Metod

Šifra reagensa

Amonijak nizak opseg (LR)

0.00 do 3.00 mg/L (ppm) kao

NH3-N

0.01 mg/L

±0.10 mg/L ±5% od očitavanja

Nessler

HI94764A-25 (25 testova)

Amonijak visoki opseg

0 do 100 mg/L (ppm) kao NH3-N

1 mg/L

±1 mg/L ±5% očitanja

Nessler

HI94764B-25 (25 testova)

Slobodni hlor

0.00 do 5.00 mg/L (ppm)

0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L preko 0.99 mg/L

±0.03 mg/L ±4% od očitanja

DPD

HI93701-01 (100 testova)

HI93701-03 (300 testova)

Ukupni hlor

0.00 do 5.00 mg/L (ppm)

0.01 mg/L ispod 0.99 mg/L; 0.1 mg/L preko 0.99 mg/L

±0.03 mg/L ±4% od očitanja

DPD

HI93711-01 (100 testova)

HI93711-03 (300 testova)

Nitrati

0.0 do 30.0 mg/L (ppm) kao NO3-N

0.1 mg/L

±1.0 mg/L ±5% od očitanja @ 20°C

hromotropska kiselina

HI94766-50 (50 testova)

Ukupni azot u niskom opsegu

0.0 do 25.0 mg/L (ppm)

0.1 mg/L

±1.0 mg/L ±5% od očitanja @ 20°C

hromotropska kiselina

HI94767A-50 (50 testova)

Ukupni azot visoki opseg

10 do 150 mg/L (ppm) as N

1 mg/L

±3 mg/L ±4% od očitanja

hromotropska kiselina

HI94767B-50 (50 testova)

Fosfor, kiselina koja se hidrolizuje

0.00 do 1.60 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±5% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758B-50 (50 testova)

Reaktivni fosfor

0.00 do 1.60 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±5% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758A-50 (50 testova)

Reaktivni fosfor visoki opseg

0.0 do 32.6 mg/L (ppm) kao P

0.1 mg/L

±0.5 mg/L ±5% očitanja

vanadomolibdofosforna kiselina

HI94763A-50 (50 testova)

Ukupni fosfor

0.00 do 1.15 mg/L (ppm) kao P

0.01 mg/L

±0.05 mg/L ±6% od očitanja

askorbinska kiselina

HI94758C-50 (50 testova)

Ukupni fosfor visoki opseg

0.0 do 32.6 mg/L (ppm)

0.1 mg/L

±0.5 mg/L ±5% očitanja

vanadomolibdofosforna kiselina

HI94763B-50 (50 testova)

* @25°C (77°F) osim ako nije drugačije naglašeno

** Tečni reagensi su dostupni za hlor

Amonijak

Amonijak opsegNizak: 0.00 do 3.00 mg/L (kao NH3-N)
visok: 0.00 do 3.00 mg/L (ppm) (kao NH3-N)
Amonika rezolucijanizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 1 mg/L
Amonijak TačnsotNizak opseg: ±0.10 mg/L ±5% od očitanja
visok opseg: ±1 mg/L ±5% od očitanja
Amonijak metodPrilagođavanje ASTM-ovog priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1426-92, Nesslerova metoda.

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK ili COD)

HPK opsegnizak opseg: 0 do 150 mg/L
srednji opseg: 0 do 1500 mg/L
visoki opseg: 0 do 15000 mg/L
HPK rezolucijaNizak i srednji opseg: 1 mg/L
visoki opseg: 10 mg/L
HPK tačnostNizak opseg: ±5 mg/L ±5% očitanja
srednji: ±15 mg/L ±4% od očitanja
visoki: ±150 mg/L ±3% od očitanja
HPK metodPrilagođavanje ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D1426-92, Nesslerova metoda.

Hlor

Slobodni hlor opseg0.00 do 5.00 mg/L
Rezolucija slobodni hlor0.01 mg/L
Tačnost slobodni hlor±0.03 mg/L or ±4 % od očitanja
Opseg ukupni hlor0.00 do 5.00 mg/L
Ukupni hlor rezolucija0.01 mg/L
Ukupni hlor tačnost±0.03 mg/L or ±4 % od očitanja
Hlor MetodPrilagođavanje EPA metode 330.5 i Standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-Cl G, DPD metoda

Nitrati

Nitrati opseg0.0 do 30.0 mg/L NO3–N
Nitrati rezolucija0.1 mg/L
Nitrati tačnost±1.0 mg/L or ±5 % očitanja
Nitrati metodmetod hromatropske kiseline.

Ukupni azot

Ukupni azot opsegnizak opseg: 0.0 do 25.0 mg/L
visoki opseg: 10 do 150 mg/L
Ukupni azot rezolucijanizak opseg: 0.1 mg/L
visok: 1 mg/L
Ukupni azot tačnostNIzak opseg: ±1.0 mg/L or ±5 % očitanja
Visoki opseg: ±3 mg/L or ±4 % od očitanja
Ukupni azot metodmetod hromatropske kiseline.

Fosforna kiselina (hidroliza)

Opseg fosfora, kiseline koji se hidrolizuje0.00 do 1.60 mg/L
Rezolucija fosfor, kiseline koji se hidrolizuje0.01 mg/L
Tačnost fosfora, kiseline koji se hidrolizuje±0.05 mg/L or ±5 % očitanja
Metod fosfora, kiseline koji se hidrolizujePrilagođavanje EPA metode 365.2 i Standardne metode za ispitivanje vode i otpadnih voda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline

Reaktivni fosfor

Reaktivni fosfor opsegNIzak opseg: 0.00 do 1.60 mg/L
visok opseg: 0.0 do 32.6 mg/L
Rezolucija reaktivni fosfornizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 0.1 mg/L
Reaktivni fosfor tačnostnizak opseg: ±0.05 mg/L or ±5 % of reading
visok: ±0.5 mg/L ±5% od očitanja
Metod reaktivni fosfornizak opseg: Prilagođavanje EPA metode 365.2 i standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline
, visoki: Prilagođavanje standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P C, metoda vanadomolibdofosforne kiseline.

Ukupni fosfor

Ukupni fosfor opsegNizak opseg: 0.00 do 1.15 mg/L
visok opseg: 0.0 do 32.6 mg/L
Ukupni fosfor tačnostnizak opseg: 0.01 mg/L
visok opseg: 0.1 mg/L
Ukupan opseg rezolucijanizak opseg: ±0.05 mg/L ±6% očitanja
visok opseg: ±0.5 mg/L ±5% od očitanja
Ukupni fosfor metodaNizak opseg: Adaptacija EPA metode 365.2 i standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P E, metoda askorbinske kiseline
Visoki domet: Prilagođavanje standardnih metoda, 20. izdanje, 4500-P C, metoda vanadomolibdofosforne kiseline

Opšte info o meraču

Memorija za učitavanje200 uzoraka
PriključciUSB
DisplejLCD
Napajanje230 VAC ili 115 VAC adapter
Okruženje0 do 50°C (32 to 122°F); max 90% RH ne-kondenzujući
Dimenzije235 x 212 x 143 mm (9.2 x 8.34 x 5.62”)
Težina2.3 kg (5.1 lbs)
Fotometar/kolorimetar izvor svetlostiVolframova lampa sa uskim interferencijskim filterom
Fotometar/kolorimetar detektor svetlostisilikonska fotoćelija
Informacije o isporuciHI83224 se isporučuje sa uzorcima i poklopcima (10), krpicama za čišćenje kiveta (4),makazama i uputstvom za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

,

Specific parameter

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.