HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI904-02 Kategorija

Karl Fischer Kulometrijski titrator HI904

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

za određivanje sadržaja vode

Kulometrijski titrator HI904 Karl Fischer (KF) je automatski titrator koji upotpunjuje našu široku paletu proizvoda namenjenih efikasnim i tačnim laboratorijskim analizama. HI904 analizira sadržaj vode u opsegu od 1 ppm do 5%. Ovaj moćni titrator efikasno nadgleda KF reakciju, detektuje krajnju tačku i vrši sve potrebne proračune i grafikone.

Kupujte pouzdano!

Zatražite ponudu

Request quotation

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Kulometrijski sistem reagenasa

Precizna generacija joda

Hannin algoritam doziranja omogućava izuzetno malu količinu joda neophodnu za Karl Fischer reakciju da se elektrolitički generiše impulsnom strujom do 400 mA isporučujući titrant precizno.

Sistem titracije i rastvarača

Hemijski otporne titracijske posude i cevčice

Staklena ćelija za titraciju i PTFE cevi dizajnirani su da izdrži agresivne rastvarače i reagense koji su uključeni u Karl Fischer reakcije.

Zapečaćeni sistem rastvarača

Zglobovi od brušenog stakla u potpunosti zatvaraju staklenu ćeliju za titraciju smanjujući izloženost vlazi iz okruženja, održavajući sistem suvim i smanjujući potrošnju reagensa, štedeći vreme između titracija. Rastvarač se može zameniti u nekoliko sekundi uz brzo podešavanje.

Molekularno sredstvo za sušenje

Sredstvo za sušenje visoke efikasnosti pomaže u održavanju niskih i stabilnih brzina odliva unutar titracione ćelije, istovremeno sprečavajući ulazak vlage iz okoline u zapečaćeni sistem rastvarača.

Ugrađena mešalica

Automatska, integrisana magnetna mešalica podesiva od 200-2000 o / min sa optičkom povratnom informacijom za automatsku kontrolu brzine.

Titracijske mogućnosti

Dinamičko doziranje titranta

Opcija brze titracije omogućava pravovremene i tačne rezultate titracije povezujući količinu joda koja je stvorena na mV odgovor Karl Fischerove reakcije.

Kompenzacija drifta

HI904 automatski prilagođava titracije tako što računa efekte bilo koje spoljne vlage koja ulazi u ćeliju za titraciju. Ovo daje tačniji rezultat ispravkama za vodu koje nema u stvarnom uzorku.

Izvođenje proseka rezultata titracije

Sukcesivni rezultati titracijske metode mogu se uporediti sa snimanjem standardne devijacije.

Kriterijumi krajnje tačke koja se mogu odabrati

HI904 koristi dvostruku platinastu elektrodu za određivanje bivoltammetrijske krajnje tačke. Korisnici mogu birati kriterijume zaustavljanja na osnovu mV stabilnosti i brzine odlaganja.

Priprema u više faza

Faza pre titracije uklanja ostatke vode prisutne u rastvaraču i ćeliji, pružajući pouzdanu početnu početnu analizu. Stanje pripravnosti čuva rastvarač suvim između titracija i kada se titrator ne koristi.

Interface i Display

Detaljni grafički prikaz titracije

Kriva titracije u stvarnom vremenu može se prikazati tokom svake titracije; ova funkcija je korisna kada se testiraju nove metode ili kada postupak zahteva optimizaciju.

Interaktivni Display u boji

Veliki LCD ekran u boji jasno pokazuje izabranu metodu titracije zajedno sa rezultatima, jedinicama, brzinom odlaganja i mV vrednosti.

Jednostavna i brza navigacija

Odabir virtuelnih tastera na ekranu omogućavaju jednostavnu i brzu navigaciju između ekrana i menija bez gubitka u informacija.

Podaci i skladištenje

Prilagodivi izveštaji titracije

Svaki izvještaj o titraciji je u potpunosti prilagodljiv tako da korisnici mogu da čuvaju i arhiviraju odgovarajuće podatke potrebne za njihovu primenu i postupke.

Fleksibilno upravljanje dobrom laboratorijskom praksom

Sve potrebne informacije o dobroj laboratorijskoj praksi (GLP – Good Laboratori Practice) mogu se evidentirati sa svakim uzorkom, uključujući: identifikaciju uzorka, naziv kompanije i operatera, datum, vreme i identifikacione kodove elektrode i informacije o kalibraciji.

Jednostavan transfer podataka

Podaci se lako mogu preneti na USB fleš uređaj ili računar pomoću software-a Hanna HI900PC. USB port omogućava prenos metoda titracije, izveštavanja o titraciji i nadogradnje softvera putem USB fleš uređaja.

Metodi analize

Podesivi metodi

HI904 može sačuvati do 100 korisničkih ili standardnih metoda titracije. Svaka metoda može biti prilagođena i optimizovana za performanse zasnovane na zahtevima aplikacije i korisnika.

Podrška metodima titracije

Instalacija, obuka i prilagođavanje na licu mesta mogu se dobiti od jednog od naših stručnjaka za aplikacije ili usluge. Hanna nudi stalnu podršku putem telefona ili webinara za sva pitanja koja biste mogla imati na umu.

Podesivi standardni metodi

Naši tehnički stručnjaci mogu programirati i prilagoditi standardne metode razvijene iz takvih veza kao što su ISO, ASTM, AOAC, AOCS, EPA i još mnogo toga direktno na vaš titrator. Pitajte naše prodajne konsultante koji su standardni metodi mogući sa našim sistemom Karl Fischer HI904.

Povezivanje i funkciionalnost

Podesiv interfejs

Veličina uzorka se može automatski uneti sa bilo koje laboratorijske analitičke vage sa RS232 izlazom štedeći vreme na taj način.

Višestruki periferali

Korisnici mogu da štampaju izveštaje direktno iz titratora koristeći standardni štampač. Spoljni monitor i tastatura mogu se priključiti za dodatnu svestranost, kao i analitička vaga za automatsko unošenje mase uzorka za titracije.

Svestrano upravljanje podacima

Sistemi za titraciju serije HI900 mogu se lako ugraditi u bilo koji postojeći GLP program za upravljanje podacima.

  • Jednostavno zabeležite sve potrebne GLP informacije za svaki uzorak, kao što su identifikacija uzorka, naziv kompanije i operatora, datum, vreme, identifikacioni kod elektrode i informacije o kalibraciji
  • Podaci se mogu preneti na PC pomoću softvera Hanna HI900PC
  • USB port omogućava lak prenos metoda, izveštaja i nadogradnju softvera.
  • Korisnici mogu da štampaju izveštaje analiza direktno iz titratora koristeći standardni štampač
  • Spoljni monitor i tastatura se mogu priključiti za dodatnu svestranost
Podesiva opšta podešavanja

Generalna podešavanja titratora se mogu prilagoditi korisničkim zahtevima.

Izveštaji o titraciji

Rezultati titracije mogu se prikazati na ekranu ili preneti na USB uređaj za čuvanje.

Grafici titracije

Grafikoni titracije mogu se prikazati na ekranu ili sačuvati kao slike i preneti zajedno sa izveštajem o titraciji

Analiza uzoraka

Interfejs prikazuje nadgledanje sadržaja vode i rezultata u stvarnom vremenu

Standby

HI904 održava rastvarač suvim između uzoraka i prati brzinu drifta

Rezultati

Rezultati titracije prikazuju se sa opcijama za prosečne rezultate ili sa izveštajem prilagođenim korisnicima

Dodavanje uzorka

HI904 preporučuje veličinu uzorka na osnovu očekivanih rezultata

Podesiv interfejs vage

Masa uzorka se automatski unosi iz bilo kojeg laboratorijske analitičke vage.

Potpuno prilagodivi metodi titracije

Podesivi metodi za sve primene

Specifikacije:

Titracija

Opseg

1 ppm do 5%

Rezolucija

0.1ppm do 0.0001%

Jedinice rezultata

%, ppm, ppt, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg Br/100g, g Br/100g, mg Br, g Br

Tip uzorka

tečni ili čvrsti (spoljašnje rastvaranje / ekstrakcija)

Titracioni sud

volumen operacija 100 – 200 mL

Sistem za rukovanje reagensima

Zapečaćeni sistem sa integrisanom membranskom vazdušnom pumpom i adapterom za čaše

Generator Elektrode

Konfiguracija

sa ili bez dijagrama

Kontrola struje

auto ili fiksna (400 mA)

Detektor vrsta elektroda

auto

Detektovanje

Kondicioniranje pred titracijom

auto

Korekcija pozadinskog drifta

auto ili podesiva od strane korisnika

Kriterijumi završne tačke

fiksna postojanost mV-a, relativno zaustavljen drift ili apsolutno zaustavljanje drifta

Doziranje

dinamičko

Statistika rezultata

srednja standardna devijacija

Detektor Elektrode

Tip / Priključak

dvostruki platinasti pin, polarizaciona elektroda / BNC konektor

Polarizacija struje

1, 2, 5, ili 10 μA

Opseg napona

2 mV do 1100 mV

Rezolucija napona

0.1 mV

Tačnost (@25°C/77°F)

±0.1%

Periferali

PC

lako pregledavanje, prenos, štampanje ili brisanje metoda i izveštaja putem HI900PC aplikacije

USB

lako nadogradite softver ili prenesite metode i izveštaje između uređaja koji koriste USB

Laboratorijska analitička vaga

RS232 priključak za vagu

Štampač

štampajte direktno sa HI904 na štampač preko paralelnog ulaza

Monitor

status instrumenta i titracije mogu se videti na većem ekranu koristeći bilo koji VGA kompatibilni monitor

Tastatura

alfanumerički tekst se može uneti pomoću opcionalne PS / 2 tastature

Dodatne specifikacije

Grafički Display

5.7” (320 x 240 pixel) color LCD

Metodi titracije

do 100 standardnih ili korisnički definisanih

Skladištenje podataka

može se sačuvati do 100 kompletnih izveštaja o titraciji i izveštaja o driftu

Dobra laboratorijska praksa (GLP)

GLP, čuvanje i štampa podataka

Jezici

Engleski, Portugalski, Španski i Francuski

Materijal kućišta

ABS plastika i čelik

Tastatura

polycarbonate

Napajanje

100-240 VAC
“-01” modeli, američki tip priključka (tip A)
“-02” modeli, evropski tip (tip C)

Okruženje

10 do 40°C, do 95% RH

Uslovi skladištenja

-20 d 70°C, do 95% RH

Dimenzije

390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9”)

Težina

oko 10 kg (22 lbs.)

Informacije o isporuci

HI904D-01 i HI904D-02 isporučuju se dijafragmom, HI904-01 i HI904-02se isporučuju bez dijafragme.

Svi modeli uključuju: dvostruku platinastu elektrodu, sklop vazdušne pumpe, sklop posuda za titraciju (staklena posuda, čep za priključak za dodatke, poklopac za uzorke i septum, mešalicu, sredstvo za sušenje, kaseta za sušenje, priključak), nosač posude s adapterom, vijak za zaključavanje pumpe s plastičnom glavom, reagens – montažnu bocu (poklopac boce, sredstvo za isušivanje, uložak za sušenje, priključak, cev (silikon i PTFE)), montaža boca za vodu (otpadna boca, poklopac boce, sredstvo za sušenje, kaseta za sušenje, priključak, cev (silikon i PTFE)), ključ za kalibraciju, reagens zamenski adapter, sklop držača dodatne opreme, maska za zglobove, Karl Fischer generator elektroda (odvodni kabl elektrode generatora), USB kabl, USB uređaj za skladištenje, aplikativni softver HI900 PC, adapter za struju, sertifikat kvaliteta i uputsvo za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

Vrsta metra

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.