HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI83300-02 Kategorija

Multiparametarski fotometar i pH metar - HI83300

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI83300 predstavlja kompaktni, multiparametarski fotometar za upotrebu kako u laboratorijama tako i na terenu. Ovo je jedan od najnaprednijih fotometra koji je dostupan sa inovativnim optičkim sistemom koji koristi referentni detektor i fokusirajuće sočivo za uklanjanje grešaka promena izvora svetlosti i nesavršenosti u staklenoj kiveti. Ovaj merač poseduje 60 različitih programiranih metoda za merenje 37 ključnih parametara kvaliteta vode, a takođe nudi režim merenja apsorbancije za verifikaciju performansi i za korisnike koji žele da razviju sopstvenu koncentraciju u odnosu na krivulje apsorbancije.

Kako bi štedeo dragoceni laboratorijski prostor, HI83300 se uklapa u profesionalni pH merač sa svojim digitalnim ulazom za pH/temperaturnu elektrodu. Sada se jedan merač može koristiti i za fotometrijska i za pH merenja.

Kupujte pouzdano!

RSD 125.930

4 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji

Od aluminijuma do cinka, HI83300 fotometar meri 37 različitih ključnih parametara kvaliteta vode koristeći 60 različitih metoda. Ovaj fotometar sadrži inovativni optički sistem koji koristi LED, uskopojasne interferencijske filtere, fokusirajuće sočivo i silicijumski fotodetektor za merenje apsorbancije i referentni detektor za održavanje konzistentnog izvora svetlosti, osiguravajući tačna i ponovljiva fotometrijska očitavanja svaki put.

Digitalni ulaz pH elektrode omogućava korisniku da izmeri pH pomoću tradicionalne staklene elektrode. Digitalna pH elektroda ima ugrađen mikročip unutar sonde koji čuva sve informacije o kalibraciji. Informacije o kalibraciji smeštene u sondi omogućavaju zamenjivanje pH elektroda bez potrebe za ponovnom kalibracijom. Sva pH merenja se automatski kompenzuju za temperaturnia odstupanja pomoću ugrađenog termistora koji se nalazi u vrhu senzora za brzo i precizno merenje temperature.

HI83300 nudi režim merenja apsorbancije koji omogućava da se CAL Check standardi koriste za validaciju performansi sistema. Režim apsorpcije omogućava korisniku da odabere jednu od pet talasnih dužina svetlosti (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm i 610 nm) za merenje i crtanje sopstvene koncentracije nasuprot modu apsorbancije. Ovo je korisno za korisnike koji imaju sopstvenu hemijsku metodu i za nastavnike koji podučavaju koncept apsorpcije korišćenjem zakona Beer-Lamberta.

Postoje dva USB priključka za prenos podataka na fleš disk ili računar i za upotrebu kao izvor napajanja za merač. Za dodatnu udobnost, fotometar može da radi i na ugrađenoj 3,7 VDC litijum-polimernoj punjivoj bateriji.

Opcije

LCD sa pozadinskim osvetljenjem 128 x 64

 • Grafički prikaz sa pozadinskim osvetljenjem omogućava jednostavno gledanje u uslovima slabog osvetljenja
 • Ekran od 128 k 64 piksela omogućava pojednostavljeni korisnički interface sa virtuelnim tasterima i pomoć na ekranu za vođenje korisnika kroz korišćenje merača

Ugrađeni reakcioni tajmer za fotometrijska merenja

 • Merenje se vrši nakon isteka tajmera za odbrojavanje.
 • Tajmer osigurava da se sva očitanja uzmu u odgovarajućim reakcijskim intervalima bez obzira na korisnika radi bolje doslednosti u merenjima

Absorbancijski režim

 • Hannina ekskluzivna CALCheck kiveta za proveru izvora svetlosti i detektora
 • Omogućuje korisniku da plotuje koncentraciju prema apsorbanciji za određenu talasnu dužinu. Takođe, ovaj mode je pogodan za predavanje principa fotometrije

Merne jedinice

 • Uz očitavanje se prikazuje odgovarajuća merna jedinica zajedno sa hemijskim oblikom

Rezultati konverzije

 • Automatsko pretvaranje očitanja u druge hemijske forme pritiskom na dugme

Poklopac za kivete

 • Pomaže u sprečavanju zalutale svetlosti da utiče na merenja

Ulaz za digitalnu pH elektrodu

 • Izmerite pH i temperaturu jednom sondom
 • Dobra laboratorijska praksa (GLP) za praćenje informacija o kalibraciji, uključujući datum, vreme, upotrebljene pufere, offset i nagib za potrebe sledljivosti.
 • pH CAL Check upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije
 • Sačuvajte dragoceni prostor imajući pH metar ugrađen u fotometar.

Čuvanje pdoataka

 • Do 1000 fotometriskih i pH merenja mogu biti sačuvani na instrumentu pritiskom na taster LOG. Zapisano očitavanje se poziva jednako lako pritiskom na dugme RCL
 • Šifra uzorka i korisnika mogu se dodati u evidentirano očitanje pomoću alfanumeričke tastature

Povezivanje

 • Očitana evidencija može se brzo i lako preneti na fleš disk koristeći USB A- port ili na računar pomoću mikro USB B-porta.
 • Podaci se exportuju u .CSV file (Excel).

Status stanja baterije

 • Pokazuje preostalo vreme trajanja baterije

Poruke o greškama

 • Fotometrijske poruke o greškama uključuju greške poput: “no cap, high zero, and standard too low “
 • Poruke za kalibraciju pH uključuju: clean electrode, check buffer and check probe

Opcije na ekranu

Izbor metoda
Korisnici mogu lako odabrati bilo koji od 20 metoda merenja pomoću namenskog dugmeta METHOD.

Čuvanje pdoataka
Do 1000 merenja se mogu sačuvati zajedno s ID-em korisnika i uzorka i pozvati na buduću upotrebu.

pH Merni mod
Izbor načina merenja pH omogućava da se fotometar koristi kao profesionalni pH merač sa mnogim karakteristikama, uključujući temperaturno kompenzovano merenje, automatsku kalibraciju u dve tačke i GLP.

Napredni optički sistem

HI83300 dizajniran je sa inovativnim optičkim sistemom koji sadrži razdelnik snopa tako da se svetlost može koristiti za očitavanje apsorbancije i za referentni detektor. Referentni detektor nadgleda intenzitet svetlosti i modulira kada dolazi do drifta usled fluktuacije snage ili zagrevanja optičkih komponenti. Svaki deo ima važnu ulogu u pružanju neuporedivih performansi fotometra.

LED kao visoko efikasni izvor svetlosti

LED izvor svetlosti nudi vrhunske performanse u poređenju sa Volframovom lampom. LED ima mnogo veću svetlosnu efikasnost, pružajući više svetlosti uz korišćenje manje energije. Takođe proizvode vrlo malo toplote, što bi u suprotnom moglo uticati na optičke komponente na elektronsku stabilnost. LED su dostupni u širokom nizu talasnih dužina, dok bi Volframove lampe trebalo da budu bela svetlost (sve talasne dužine vidljive svetlosti), ali zapravo imaju loš izlaz plave / ljubičaste svetlosti.

Visokokvalitetni filteri uskih opsega

Filter interferencija uskog opsega ne samo da osigurava veću tačnost talasne dužine (+/- 1 nm), već je izuzetno efikasan. Korišćeni filteri omogućavaju da se do 95% svetlosti sa LED-a prenosi u poređenju sa drugim filterima koji su efikasni samo 75%. Veća efikasnost omogućava svetliji i jači izvor svetlosti. Krajnji rezultat je veća stabilnost merenja i manja greška talasne dužine.

Referentni detektor stabilnog izvora svetlosti

Razdelnik snopa svetlosti koristi se kao deo unutrašnjeg referentnog sistema fotometra HI83300. Referentni detektor nadoknađuje bilo kakav drift zbog fluktuacije snage ili promene temperature okoline. Sada se možete osloniti na stabilan izvor svetlosti između praznog (nula) merenja i merenja uzorka.

Velike kivete

Uzorak ćelije HI83300 odgovara okrugloj, staklenoj kiveti sa dužinom od 25 mm. Zajedno sa naprednim optičkim komponentama, veća veličina kivete znatno smanjuje greške u rotiranju od indeksirane oznake kivete. Relativno duga dužina staze kivete omogućava da svetlost prođe kroz veći deo rastvora uzorka, obezbeđujući tačna merenja čak i kod uzoraka sa malom apsorbancijom.

Objektiv za fokusiranje za veći prinos

Dodavanjem sočiva za fokusiranje na optičku putanju omogućava prikupljanje sve svetlosti koja izlazi iz kivete i fokusiranje svetlosti na silikonski foto detektor. Ovaj novi pristup fotometrijskim merenjima poništava greške nastale zbog nesavršenosti i ogrebotina prisutnih u staklenoj kiveti, eliminišući potrebu za indeksiranjem kivete.

Specifikacije

pH

Opseg

Fotometar: 6.5 do 8.5 pH
pH elektrode: -2.00 do 16.00 pH

Rezolucija

Fotometer: 0.1 pH
pH elektroda: 0.01 pH

Tačnost

Fotometar: ±0.1 pH
pH elektroda: ±0.01 pH

Kalibracija

Auto na jednu ili dve tačke sa setom dostupnih pufera (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)

Temperaturna kompenzacija

Auto (-5.0 do 100.0 oC; 23.0 do 212.0 oF); ograničenja smanjena na osnovu korišćene pH elektrode

Cal Check / Dijagnostika elektrode

očistite elektrodu i proverite pufer / proverite sondu koja se prikazuje tokom kalibracije

Metod

Fotometar: fenol crvena

mV Opseg

±1000 mV

mV Rezolucija

0,1 mV

mV Tačnost

±0.2 mV

Absorbancija

Opseg

0.000 do 4.000 Abs

Rezolucija

0.001 Abs

Tačnost

±0.003Abs @ 1.000 Abs

Amonijak

Opseg

Nizak opseg: 0.00 do 3.00 mg/L (kao NH3-N)
Srednji opseg: 0.00 do 10.00 mg/L (kao NH3-N)
Visoki opseg: 0.0 do 100.0 mg/L (kao NH3-N)

Rezolucija

0.01 mg/L; 0.1 mg/L

Tačnost

Nizak opseg: ±0.04 mg/L ±4% od očitanja
Srednji opseg: ±0.05 mg/L ±5% od očitanja
Visoki Opseg: ±0.5 mg/L ±5% od očitanja na 25 °C

Metod

Adaptacija ASTM Uputstva za Vodene tehnologije i životnu sredinu, D1426-92, Nessler method

Anjonski surfakanti

Opseg

0.00 do 3.50 mg/L (kao SDBS)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.04 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija USEPA metoda 425.1 i Standardnog metoda za ispitivanje voda i otpadnih voda, 20. izdanje, 5540C, Anjonski surfakanti kao MBAS.

Brom

Opseg

0.00 do 8.00 mg/L (kao Br2)

Rezolucija

0,01 mg/L

Tačnost

±0.08 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, DPD metod

Kalcijum

Opseg

Slatka voda: 0 do 400 mg/L (kao Ca2+)
Morska voda: 200 do 600 mg/L (kao Ca2+)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

Slatka voda: ±10 mg/L ±5% od očitavanja
Morska voda: ±6% od očitavanja

Metod

Slatka voda: Adaptacija Oxalat metoda
Morska voda: Adaptacija metode Zincon

Alkalnost

Opseg

Slatka voda: 0 do 500 mg/L (kao CaCO3

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±5 mg/L ±5% od očitavanja

Metod

Kolorimetrijski metod

Ozon

Opseg

0.00 do 2.00 mg/L (kao O3)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.02 mg/L ±3% od očitavanja

Metod

Kolorimetrijski DPD Metod

Hloridi

Opseg

0.0 do 20.0 mg/L (kao Cl⁻)

Rezolucija

0,1 mg/L

Tačnost

±0.5 mg/L ±6% od očitavanja na 25 °C

Hlorid dioksid

Opseg

0.00 do 2.00 mg/L (kao ClO2)

Rezolucija

0,01 mg/L

Tačnost

±0.10 mg/L ±5% od očitavanja

Metod

Adaptacija Hlorofenol crvena metoda

Hrom VI

Opseg

Nizak Opseg: 0 do 300 μg/L (kao Cr6+)
visok opseg: 0 do 1000 μg/L (kao Cr6+)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

Nizak opseg: ±1 μg/L ±4% očitanja
Visok opseg: ±5 μg/L ±4% očitanja

Metod

Adaptacija ASTM Uputsvo za vodene tehnologije i zaštitu životne sredine, D1687-92, Diphenylcarbohydrazide metod.

Slobodni Hlor

Opseg

0.00 do 5.00 mg/L (kao Cl2)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Ukupni hlor

Opseg

0.00 do 5.00 mg/L (Cl2)

Rezolucija

0.01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija EPA 330.5 DPD metode

Nitrati

Opseg

16 mm viali: 0.0 to 30.0 mg/L (kao NO3– N)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

16 mm vial: ±1.0 mg/L or ±3% od očitanja

Metod

Adaptacija redukcije kadmijuma

Nitriti

Opseg

Slatka voda
Nizak opseg: 0 do 600 μg/L (NO2-N)
Visoki Opseg: 0 do 150 mg/L (kao NO2)
Morska voda ultra niski opseg: 0 do 200 μg/L (NO2-N)

Rezolucija

Slatka voda: 1 μg/L; 1 mg/L
Morska voda: 1 μg/L

Tačnost

Slatka voda
Nizak opseg: ±20 μg/L ±4% od očitanja
Visok opseg: ±4 mg/L ±4% od očitanja
Morska voda
±10 μg/L ±4% od očitanja

Metod

Adaptacija EPA diazotizacijonog metoda 354.1

Cijanurična kiselina

Opseg

0 do 80 mg/L (kao CYA)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±1 mg/L ±15% od očitanja

Metod

Adaptacija turbidimetrijskog metoda

Bakar

Opseg

Nizak opseg: 0.000 do 1.500 mg/L (kao Cu2+)
Visoki opseg: 0.00 do 5.00 mg/L (koa Cu2+)

Rezolucija

0.001 mg/L; 0.01 mg/L

Tačnost

NIzak opseg: ±0.01 mg/L ±5% od očitanja
Visok opseg: ±0.02 mg/L ±4% od očitanja

Metod

Adaptacija EPA bicinchoninat metod

Gvožđe

Opseg

Nizak opseg: 0.000 do 1.600 mg/L (as Fe)
Visoki Opseg: 0.00 do 5.00 mg/L (Fe)

Rezolucija

0.001 mg/L; 0.01 mg/L

Tačnost

NIzak opseg: ±0.01 mg/L ±8% od očitavanja
Visok opseg: ±0.04 mg/L ±2% od očitanja

Metod

Nizak opseg: Adaptacija TPTZ Metode
Visok opseg: Adaptacija Fenanthrolin metoda 315B, za prirodne vode

Jod

Opseg

0.0 to 12.5 mg/L ( I2)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.1 mg/L ±5% očitanja

Metod

Adaptatcija standardnog metoda ispitivanja voda i otpadnih voda, 18. izdanje, DPD metod

Magnezijum

Opseg

0 do 150 mg/L (kao Mg2+)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±5 mg/L ±3% od očitavanja

Metod

Adaptacija Kalmagit metoda

Mangan

Opseg

Niski opseg: 0 do 300 μg/L (Mn)
Visoki Opseg: 0.0 do 20.0 (kao Mn)

Rezolucija

1 μg/L; 0.1 mg/L

Tačnost

Nizak opseg: ±10 μg/L ±3% od očitanja
Visoki Opseg: ±0.2 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Nizak Opseg: Adapcija PAN Metode
Visok opseg: Adaptacija standardne metode za ispitiavanje voda i otpadnih voda, Periodat metod

Molibden

Opseg

0.0 do 40.0 mg/L (Mo6+)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.3 mg/L ±5% od očitavanja

Metod

Adaptacija mercaptoacetic acid method

Nikal

Opseg

Nizak Opseg: 0.000 to 1.000 mg/L (kao Ni)
Visok opseg: 0.00 to 7.00 g/L (kao NI)

Rezolucija

0.001 mg/L; 0.01 g/L

Tačnost

Nizak opseg: ±0.010 mg/L ±7% of reading
Visok opseg ±0.07 g/L ±4% of reading

Metod

NIzak Opseg: Adaptacija PAN metoda
Visok opseg: Adaptacija fotometrijskog metoda

Fosfati

Opseg

Slatka voda
Nizak opseg:  0.00 to 2.50 mg/L PO43)
Visoki opseg: 0.0 to 30.0 mg/L (as PO43-)
Morska voda ultra nizak opseg: 0 to 200 μg/L (P)

Rezolucija

Slatka voda: 0.01 mg/L; 0.1 mg/L
Morska voda: 1 μg/L

Tačnost

Slatka voda
Nizak opseg: ±0.04 mg/L ±4% od očitanja
Visok opseg: ±1 mg/L ±4% of reading
Morska voda ultra niski opseg: ±5 μg/L ±5% of reading

Metod

Slatke vode nizak opseg: Adaptacija metoda askorbinske kiseline
Slatkovodni visoki opseg i ultra niski opseg za morske vode: Prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Amino kiselinska metoda

Kalijum

Opseg

0.0 do 20.0 mg/L (as K)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±3.0 mg/L ±7% očitanja

Metod

Adaptacija turbidimetrijskog metoda tetrafenilbikarbonata

Redukcija Kiseonika (Oxygen Scavanger)

Opseg

0 do 1000 μg/L (kao DEHA)
0.00 do 1.50 mg/L (Carbohydrazide)
0.00 do 2.50 mg/L
0.00 do 4.50 mg/L (as ISO-ascorbinska kiselina)

Rezolucija

1 μg/L (DEHA); 0.01 mg/L

Tačnost

±5 μg/L ±5% od očitanja kao DEHA

Metod

Adaptacija metode redukcije gvožđa

Silicijum

Opseg

Nizak opseg:0.00 to 2.00 mg/L (SiO2)
Visok opseg : 0 to 200 mg/L kao SiO2)

Rezolucija

0.01 mg/L; 1 mg/L

Tačnost

Nizak opseg: ±0.03 mg/L ±3% od očitanja
Visok opseg: ±1 mg/L ±5% od očitanja

Metod

Niski opseg: Prilagođavanje ASTM priručnika za vodu i tehnologiju zaštite životne sredine, D859, Heteropoli Molibdenum Blue metoda
Visoki opseg: Prilagođavanje USEPA metode 370.1 i Standardnog postupka 4500-SiO2

Srebro

Opseg

0.000 do 1.000 mg/L

Rezolucija

0.001 mg/L

Tačnost

±0.020 mg/L ±5% od očitanja

Metod

Adaptacija PAN metode

Sulfati

Opseg

0 do 150 mg/L ( SO42-)

Rezolucija

1 mg/L

Tačnost

±5 mg/L ±3% od očitavanja

Metod

Turbidimetrijski – Sulfat je istaložen kristalima barijevog hlorida

Zink

Opseg

0.00 do 3.00 mg/L

Rezolucija

0,01 mg/L

Tačnost

±0.03 mg/L ±3% od očitanja

Metod

Prilagođavanje standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda, 18. izdanje, Zincon metoda

Dodatne specifikacije

Ulazni kanal

1 ulaz elektrode za pH i 5 fotometrarskih talasnih dužina

pH elektroda

digitalna pH elektroda nije uključena

Tip Logovanja

Logovanje po zahtevu sa korisničkim imenom i opcionim ID uzorka

Memorija

1000 očitanja

Priključci

USB-host za fleš disk; micro-USB-B za napajanje i povezivanje sa računarom

Dobra laboratorijska praksa GLP

kalibracioni podaci za priključenu pH elektrodu

Display

128 x 64 pixel LCD sa pozadinskim svetlom

Baterija

3.7 VDC Li-polimerna punjiva baterija/> 500 fotometrijskih merenja ili 50h kontinuiranog pH merenja

Napajanje

5 VDC USB 2.0 power adapter sa USB-A- micro-USB-B cable (included)

Okruženje

0 do 50.0 oC (32 do 122.0 oF); 0 do 95% RH,

Dimenzije

206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8″)

Težina

1.0 kg (2.2 lbs.)

Izvor svetlosti

5 LEDs sa 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, and 610 nm filterima za interferencije

Detektor svetlosti

silikonska fotoćelija

Filter traka talasnih dužina

3 nm

HI83300 se isporučuje sa kivetama za uzorke i kapicama (4 e.), Krpom za brisanje kiveta, konektorom za USB i mikro USB, ispravljačem i uputstvom za upotrebu.

±1 nm

Tip kivete

okrugla 24,6 mm

Broj metoda

128 max.

Informacije o isporuci

HI83305 se isporučuje sa kivetama za uzorke i kapicama (4 e.), Krpom za brisanje kiveta, konektorom za USB i mikro USB, ispravljačem i uputstvom za upotrebu.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

, ,

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.