HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI98165 Kategorija

pH metar za sir - HI98165

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI98165 je robusni, vodootporni, prenosivi pH metar za si koji određuje pH i temperaturu pomoću specijalizovane elektrode za pH sira FC2423. Ovaj vodootporni merač poseduje IP67 standard zaštite. HI98165 se isporučuje sa svim potrebnim dodacima za obavljanje pH merenja upakovanih u izdržljiv termoformirani kofer za nošenje koji čvrsto drži merače, sonde i kalibracione pufere.
 • Brzi DIN priključak
 • USB priključak za transfer podataka
 • Nameski taster za pomoć (HELP)

Kupujte pouzdano!

RSD 80.510

5 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji

pH je osnovno merenje tokom celog procesa proizvodnje sira. Počev od inicijalnih merenja dolaznog mleka do krajnjih merenja zrelog sira, pH je najvažniji parametar za kontrolu kvaliteta sira i bezbednosti.

Zakiseljavanje mleka započinje dodovanjem bakterijske kulture i sirišta. Bakterije konzumiraju laktozu i stvaraju mlečnu kiselinu kao nusprodukt fermentacije. Proizvedena mlečna kiselina uzrokovaće da se pH mleka smanji. Jednom kada mleko dostigne određeni pH dodaje se sirište. Enzimi u sirištu potpomažu ubrzavanje sušenja i stvaranju čvršće supstance. Za proizvođače sira koji razređuju sirište, pH vode za razblaživanje je takođe kritičan parameter; voda koja je blizu pH 7 ili viša može deaktivirati sirište, uzrokujući probleme sa koagulacijom.

Tečnu surutku je potrebno iscediti kasnije. pH vrednost surutke pri dreniranju direktno utiče na sastav i teksturu krajnjeg proizvoda od sira. Protein surutke koji ima relativno visok pH doprinosi većem nivou kalcijuma i fosfata i rezultira jačim sirom. Tipični nivoi pH tokom drenaže mogu varirati u zavisnosti od vrste sira; na primer, drenaža za švajcarski sir je između pH 6,3 i 6,5, dok je za Cheddar sir između pH 6,0 i 6,2.

Tokom soljenja sir se natapa sa solju iz rastvora soli i gubi višak vlage. pH tog rastvora mora da bude blizu pH sira, obezbeđujući ravnotežu jona poput kalcijuma i vodonika. Ako dođe do neravnoteže tokom soljenja, krajnji proizvod može imati lošiju teksturu, diskoloraciju i kraći rok trajanja.

Sirevi moraju pasti u uskom rasponu pH kako bi se omogućilo optimalno okruženje za mikrobne i enzimske procese koji se javljaju tokom zrenja. Kultura bakterija koja se koristi za zrenje odgovorna je za poznate karakteristike kao što su rupe u švajcarskom siru, beli plesan na kori Brie-a i aroma limburger sira. Odstupanje od idealnog pH ne šteti samo ekologiji bakterija, već i strukturi sira. Veći pH nivoi mogu rezultirati sirevima koji su elastičniji dok niži pH može prouzrokovati krhkost.

Proizvodi od sira mogu pružiti brojne izazove osobi koja mora da izmeri pH. Proizvodi od sira su obično čvrsti ili polučvrsti. Obe vrste uzoraka se skupljaju na površini staklene membrane i na taj način začepljuju referentni spoj. FC2423 pH elektroda koji se isporučuje sa HI98165 dizajnirana je posebno za merenje pH u siru. Od koničnog oblika vrha u izdržljivom kućištu od nerđajućeg čelika prečnika 5 mm za lak prodor u sir bez ostavljanja velike rupe, zatim otvorenog spoja koji odoleva začepljenju; FC2423 je idealna pH elektroda merenja u siru. FC2423 se na HI98165 povezuje brzopoteznim, vodootpornim DIN konektorom, čime se omogućava sigurno pričvršćivanje bez navoja.

HI99165 koristi pojačanu pH elektrodu od nerđajućeg čelika FC242D. Ova specijalizovana elektroda nudi brojne karakteristike koje poboljšavaju testiranje pH kod proizvođača sira. Čvrsto telo od nerđajućeg čelika uparena s konusnim senzornim vrhom omogućava prodor sira u različite tačke tokom procesa proizvodnje. Integrisani temperaturni senzor takođe obezbeđuje da se svim pH merenjima nadoknadi temperatura bez potrebe za zasebnom temperaturnom sondom.

Telo od nerđajućeg čelika
Telo od nerđajućeg čelika AISI 316 nudi dugotrajnost u proizvodnom pogonu i može izdržati koncentracije hlorida koji izazivaju koroziju u drugim vrstama legura.

Konusni stakleni vrh
Konusni oblik vrha omogućava prodiranje u čvrste, polučvrste supstance i emulzije za direktno merenje pH u uzorcima kao što je sir.

Built-In Temperature Sensor
Greške u kalibraciji i merenju uklanjaju se automatskim nadoknađivanjem temperature koje obezbeđuje integrisani temperaturni senzor.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za sir, HI98165 poseduje i Hannu jedinstvenu CAL Check ™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom postupka kalibracije. Ovo je veoma važno, jer je verovatno da će sonda biti prekrivena čvrstim materijama koje se nalaze u prehrambenom proizvodu. Ove naslage će dovesti do problema sa pH merenjima. Upoređujući prethodne podatke o kalibraciji sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika sa uputsvima za prikaz vremena kada je sondu potrebno očistiti, zameniti ili ako je pH pufer kontaminiran. Nakon kalibracije, celokupno stanje sonde se prikazuje na ekranu u procentima od 0 do 100% u koracima od 10%. Na stanje sonde utiču i karakteristike offseta i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima.

Pritiskanjem “Autohold” virtualnog tastera, meač će se “zamrznuti” i automatski učitati stabilno merenje. Može se uključiti upozorenje „izvan opsega kalibracije“ koje će upozoriti korisnika kada očitavanje nije unutar ospega kalibrisanih vrednost.

Učitavanje na zahtev omogućava korisniku da sačuva do 200 uzoraka. Zabeleženi podaci, zajedno sa pripadajućim GLP (Dobra laboratorijska praksa) podacima, mogu se zatim opozvati ili preneti na PC sa mikro USB kablom HI920015 i softverom HI92000. GLP uključuje podatke o datumu, vremenu, kalibracionim puferima, offsetu, nagibu i može im se pristupiti direktno upotrebom nameskog GLP tastera.

Kontekstualna pomoć se prikazuje na ekranu, pritiskom na namesnski taster.

Grafički LCD ekran visokog kontrasta je lako videti napolju na jakom sunčevom svetlu kao i u slabo osvetljenim područjima korišćenjem pozadinskog osvetljenja. Kombinacija namenskih i virtuelnih tastera omogućava lako, intuitivno upravljanje meračem u izboru jezika.

Kompaktna i izdržljiva futrola HI720165 je termoformirana i služi za držanje svih potrebnih komponenti za merenje na terenu, uključujući merač i elektrodu, čaše, pufere i rastvor za čišćenje.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom elektrodom za pH mleka, HI98165 poseduje i Hannu jedinstvenu CAL Check ™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno za prerađivača mleka, jer je verovatno da će sonda biti obložena čvrstim materijama koje se nalaze u mleku koje se meri. Ove naslage će dovesti do problema sa pH merenjima. Upoređujući prethodne podatke o kalibraciji sa trenutnom kalibracijom, merač će obavestiti korisnika sa uputsvima za prikaz vremena kada je sondu potrebno očistiti, zameniti ili ako je pH pufer kontaminiran. Nakon kalibracije, celokupno stanje sonde se prikazuje na ekranu u procentima od 0 do 100% u koracima od 10%. Na stanje sonde utiču i karakteristike offseta i nagiba pH elektrode, a obe se mogu naći u GLP podacima.

Pritiskanjem “Autohold” virtualnog tastera, meač će se “zamrznuti” i automatski učitati stabilno merenje. Može se uključiti upozorenje „izvan opsega kalibracije“ koje će upozoriti korisnika kada očitavanje nije unutar ospega kalibrisanih vrednost.

Učitavanje na zahtev omogućava korisniku da sačuva do 200 uzoraka. Zabeleženi podaci, zajedno sa pripadajućim GLP (Dobra laboratorijska praksa) podacima, mogu se zatim opozvati ili preneti na PC sa mikro USB kablom HI920015 i softverom HI92000. GLP uključuje podatke o datumu, vremenu, kalibracionim puferima, offsetu, nagibu i može im se pristupiti direktno upotrebom nameskog GLP tastera.

Kontekstualna pomoć se prikazuje na ekranu, pritiskom na namesnski taster.

Grafički LCD ekran visokog kontrasta je lako videti napolju na jakom sunčevom svetlu kao i u slabo osvetljenim područjima korišćenjem pozadinskog osvetljenja. Kombinacija namenskih i virtuelnih tastera omogućava lako, intuitivno upravljanje meračem u izboru jezika.

Kompaktni i izdržljivi prenosni kofer HI720161 je termoformiran i može da prihvati sve potrebne komponente za merenje na terenu, uključujući merač i elektrodu, čaše, pufer i rastvor za čišćenje.

Ekran za podešavnje
Ekran za podešavanje sadrži mnoštvo konfigurabilnih opcija kao što su vreme, datum, temperaturne jedinice i jezik za pomoćne ekrane i vodiče.

Kalibracija
pH kalibracija pokazuje potpune CAL Check™ poruke Korisnici se vode kroz postupak kalibracije sa postupnim uputstvima na ekranu.

Dobra laboratorijska praksa GLP
Sveobuhvatnim podacima dobre laboratorijske prakse (GLP) može se pristupiti lako, pritiskom na taster GLP. Podaci o kalibraciji uključuju: datum, vreme,offset, nagib i pufere korišćene za poslednju kalibraciju.

Mogućnosti/Benefiti:

Ergonomski, robusni, vodootporni (IP67) dizajn

Dolazi sa FC2423 Foodcare pH/Temperaturnom elektrodom

 • Izdržljivo titanijumsko telo je samo 5 mm prečnika.
 • Konusni vrh elektrode omogućava laku penetraciju u polučvrste uzorke.
 • Dizajn otvorenog spoja elektrode onemogućava začepljenje.
 • Ugrađeni temperaturni senzor kompenzuje sva merenja.

Kalibracija u 5 tačaka sa 7 standardinh pufera i 5 korisnički definisanih.

CAL Check

 • Upozorava korisnika o eventualnim nedostacima koji se mogu javiti tokom kalibracija.
 • Prikazuje opšte stanje pH elektrode nakon kalibracije, bazirano na karakteristikama offseta i nagiba elektrode.

Učitavanja-na-zahtev

 • Čuvajte podatke merenja pritiskom na dugme

AutoHold

 • Zamrzava očitanje nakon stabilizacije

Opcije dobre laboratorijske prakse GLP

 • GLP podaci, uključujući datum, vreme, pH kalibracione pufere, offset i nagib
 • GLP se čuvaju radi sledljivosti

Kalibraciona pauza – upozorenje za korisnika u određenom intervalu kada je kalibracija istekla

Odabir više jezika

200 sati rada sa oznakom o preostalom kapacitetu bateriji koja se prikazuje na ekranu.

Proširene funkcionalnosti uređa sa specijalnim virtuelnim tasterima.

Kontekstualna pomoć pritiskom na taster

Grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem

Povezivanje

 • Povezivanje sa PC uz pomoć optički izolovanog USB kabla i HI92000 softwarea

Specifikacije

pH

Opseg

-2.0 do 20.0 pH; -2.00 do 20.00 pH; -2.000 do 20.000 pH

Rezolucija

0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH

Tačnost

±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH

Kalibracija

Do 5 tačaka sa 7 standardnih pufera
(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) i 5 korisnički definisanih pufera.

Temperaturna kompenzacija

auto ili ručna -20.0 do 120.0°C (-4.0 do 248.0°F)

mV

Opseg

±2000 mV

Rezolucija

0.1 mV

Tačnost

±0.4 °C / ±0.8 °F

Relativni mV offset opseg

±2000 mV

Temperatura

Opseg

20.0 do 120.0 °C (-4.0 do 248.0°F)

Rezolucija

0.1°C (0.1°F)

Tačnost

±0.4°C (±0.8°F)

Dodatne specifikacije

pH sonda

FC2423 je pojačana pH sonda sa titanijumskom zaštitom.

Kalibracija nagiba

od 80 do 110%

Učitavanje na zahtev

Do 200 uzoraka (100 pH, 100 mV)

Povezivanje s računarom

opto-izolovani USB sa HI92000 softverom i mikro USB kablom

Ulazna impedanca

10¹² Ω

Tip baterije

1.5V AA (4) / oko 200 časova kontinuirane
upotrebe bez pozadinskog osvetljenja (50h sa)

Auto off

5, 10, 30, 60 min, isključena opcija

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); RH 100% IP67

Dimenzije

185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”) / 400 g (14.2 oz.)

Informacije o isporuci

HI98165 se isporučuje sa FC2423 PVDF pH elektrodom, HI7004M puferskim rastvorom pH 4,01 (230 ml), HI7007M puferskim rastvorom pH 7,01 (230 ml), HI700642 rastvorom za čišćenje elektroda od ostataka sira (2), plastičnom čašom od 100 ml (2), AA baterije od 1,5 V (4), PC softver HI92000, mikro USB kabl HI920015, uputstva za upotrebu s brzi vodič, sertifikat o kvalitetu instrumenata i robusnim koferom HI720165.

Dodaci:

HI710035 plava zaštita

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Parametar

Sektor

Vrsta metra

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.