HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI96753 Kategorija

Prenosni fotometar za hloride - HI96753

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI96753 fotometar za hloride kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u ergonomskom dizajnu. Koristeći HI93753-0 gotove reagense, korisnik može tačno odrediti koncentraciju hlorida u uzorcima u rasponu od 0,0 do 20,0 mg / L (ppm). HI96753 nudi mnogo naprednih funkcija uključujući ekskluzivnu funkciju CAL Check ™ koja se koristi za verifikaciju performansi i kalibraciju fotometra.
 • CAL Check™ validacija i kalibracija
 • Ugrađeni tajmer
 • Auto-Off

Kupujte pouzdano!

RSD 35.920

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji:

Prenosivi fotometar HI96753 služi za merenje hlorida. Hannini prenosi fotometre koji predstavljaju napredni optički sistem; kombinacija LED-a, usko pojasni interferencijski filter i silicijumski fotodetektor osiguravaju tačna očitavanja. HANNA instruments ekskluzivna funkcija CAL Check koristi gotove NIST standarde koji se mogu pratiti kako bi verifikovali i kalibrisali fotometar za slobodni hlor. Ekskluzivni sistem zaključavanja kivete osigurava da se kiveta svaki put umetne u mernu ćeliju u istom položaju kako bi se održala konzistentna dužina staze.

Pregled funkcionalnosti:

CAL Check– Omogućuje verifikaciju performansi i kalibraciju merača korišćenjem CAL Check NIST sekundarnog standarda koji je sledljiv.

GLP – Dobra laboratorijska praksa daje podatke o poslednjoj kalibraciji.

Ugrađeni tajmerObezbeđuje da se za hemijsku reakciju koristi odgovarajuće vreme reakcije. Po isteku tajmera, merač će automatski preduzeti očitavanje. Ova funkcija osigurava konzistentnost merenja za više korisnika.

Indeksiranje merača: – Merač ima pregradu koja omogućava sigurno smeštanje kivete sa poklopcem. Ovo osigurava da se kiveta indeksira dosledno (isti položaj) kako bi se održala ista dužina puta za tačne rezultate.

Idikator hlađenja lampe – Neophodno je održavati konzistentnu temperaturu optičkih komponenti da bi se održao uski talasni opseg svetlosti. Ovaj fotometar ima indikator hlađenja lampe koji se prikazuje tokom kratkog vremenskog perioda pre svakog merenja kako bi se komponente hladile i postigla najveća moguća tačnost.

Poruke o greškama – Poruke na displeju koje upozoravaju na probleme, uključujući poruke da je kiveta bez poklopca, merenje iznad i ispod opsega i poruke o greški izvora svetlosti.

Auto-off – Automatsko isključivanje nakon 10 minuta nekorišćenja kada je merač u režimu merenja. Sprečava trošenje baterija u slučaju da fotometar ostane greškom upaljen.

Indikator stanja baterije

Instrument ima indikator nivoa baterije za prikaz preostalog života baterija sledeći način:

• 3 linije za 100% kapaciteta

• 2 linije za 66 % kapaciteta

• 1 linija za 33 % kapaciteta

• Ikonica baterije treperi kada je kapacitet ispod 10 %.

Jedinice mere – Prikazana je odgovarajuća merna jedinica zajedno sa očitavanjem.

Kao jedan od glavnih neorganskih anjona u vodi i otpadnim vodama, hloridi se često meri u različitim industrijama. Zbog svoje korozivne prirode, nivo hlorida se nadgleda u kotlovskim sistemima i rashladnim tornjevima kako bi se sprečilo oštećenje metalnih delova. Nije poznato da je toksičan za ljude, hloridi se prate u vodi za piće u estetske svrhe zbog negativnog uticaja na ukus. Međutim, hloridi mogu biti opasni za biljke. Hloridi se mogu nadgledati u poljoprivrednim primenama u određenim delovima sveta u kojima je poznato da su nivoi saliniteta prirodno visoki.

HI96753 koristi adaptaciju živA (II) tiocijanata metode za merenje koncentracija hlorida manjih od 20,0 mg / L (ppm). Kada se u uzorak koji sadrži hloride dodaju i reagensi na bazi žive (II) tiocijanata i gvožđe, uzorak će postati narandžasti ton; što je veća koncentracija, intezivnija je i boja. Povezana promena boje zatim se kolorimetrijski analizira prema Ber-Lambertovom zakonu. Ovaj princip kaže da svetlost apsorbuje komplementarnu boju, a emitovano zračenje zavisi od koncentracije. Za određivanje hlorida, uskopojasni filter interferencija na 466 nm (plavi) omogućava da se silicijumskim fotodetektorom detektuje samo plava svetlost i izostavlja svu ostalu vidljivu svetlost koju emituje LED. Kako se menja boja reagovanog uzorka, povećava se i apsorpcija specifične talasne dužine svetlosti, dok propusnost opada.

HI96753 je dostupan i kao set (HI96753C) koji uključuje:

 • Prenosni fotometar
 • Kivete za uzorkovanje (2)
 • Poklopce za kivete
 • CAL Check™ standardi sa sertifikatom
 • Krpu za brisanje i držanje kiveta
 • Makaze
 • Robusni prenosni kofer
  • Prenosni kofer je perforiran za lakše smeštanje merača i prateće opreme.

*Reagensi se poručuju odvojeno

CAL Check™ standardi sa sertifikatom

Standardi HI96753-11 CAL Check koriste se za kalibraciju i verifikaciju performansi fotometra pomoću funkcije CAL Check .

Dolaze sa sertifikatom analize.

 • Serijskim brojem
 • Rokom trajanja
 • Vrednost standarda @ 25 °C
 • Referentni merač, NIST sledljiv

Sa rezervoarima za skladištenje

 • Otporan na spoljno svetlo
 • Štiti od slučajnog loma

Specifikacije:

Absorbancija

Izvor svetlosti

Volfram lampa

Detektor svetlosti

silikonska fotoćelija sa uskim filterom interferencija @ 420 nm

Hloridi

Opseg

0.0 do 20.0 mg/L (ppm)

Rezolucija

0.1 mg/L

Tačnost

±0.5 mg/L ±6% očitanja

Metod

adaptacija živa (II) tiocijanata

Tip baterije

9V baterije

Auto-off

nakon deset minuta nekorišćenja u režimu merenja; posle jednog sata nekorišćenja u režimu kalibracije; sa podsetnikom poslednjeg očitanja.

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F); RH max 95%

Dimenzije

193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)

Težina

360g (12.7oz.)

Informacije o isporuci

HI96753 se isporučuje sa kivetama za uzorke (2) sa poklopcima, 9V baterijom, sertifikatom o kvalitetu instrumenta i uputstvom za upotrebu. CAL Check™ standardi i test reagensi se prodaju zasebno.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Sektor

,

Vrsta metra

Specific parameter

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.