HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

SKU HI98703-01 Kategorija

Prenosni turbidimetar - HI98703

Sve cene su bez PDV-a i bez troškova isporuke, osim ako nije drugačije navedeno.

HI98703 je visokoprecizni (±2% od očitanja + 0.02 NTU) prenosni turbidimetar Ovaj merač se isporučuje zajedno sa AMCO-AEPA-1 primarnim standardima mutnoće koji se koriste za kalibraciju i verifikaciju performansi. HI98703 ispunjava i premašuje zahteve EPA metode 180.1 i Standardnih metoda za ispitivanje vode i otpadnih voda 2130 B za merenja zamućenja.

Kupujte pouzdano!

RSD 119.310

5 na zalihama

Zatražite ponudu

Ovaj proizvod se ne može kupiti online. Popunite kontakt formu kako biste dobili ponudu. Hvala.

Detalji

Precizni turbidimetar HI98703 je specijalno dizajniran za merenje kvaliteta vode, pružajući pouzdana i tačna očitanja, posebno u opsegu male zamućenosti. Instrument je zasnovan na vrhunskom optičkom sistemu koji garantuje tačne rezultate, obezbeđuje dugoročnu stabilnost i minimizira smetnje svetlosti i boje. Periodična kalibracija sa priloženim standardima kompenzuje sve razlike u intenzitetu volframove lampe. Okrugle kivete od 25 mm sastavljene od specijalnog optičkog stakla garantuju ponovljivost merenja mutnoće.

Ključne karakteristike:

Više režima očitavanja – Normalni, kontinuelni,prosečni

Merenje prema EPA – HI98703 ispunjava i premašuje zahteve EPA i Standardnih metoda za merenje zamućenosti Kada je merač u EPA režimu, sva očitavanja mutnoće se zaokružuju u skladu sa zahtevima izveštavanja.

Kalibracija – u 2,3 ili 4 tačke se vrši sa (<0.10, 15.0, 100, i 750 NTU) standardima. Kalibracione tačke mogu biti modifikovane ako se koriste standardi koji su pripremljeni od strane korisnika.

AMCO AEPA-1 Primarni Standard mutnoće- AMCO AEPA-1 su standardi priznati kao primarni od strane USEPA. Ovi netoksični standardi izrađeni su od polimera u stirol divinilbenzen polimernim sferama koje su ujednačene u veličini i gustini. Standardi su za višekratnu upotrebu i stabilni sa dugim radnim vekom.

Fast Tracker™ – Za napredne terenske aplikacije, HI98703 je opremljen sistemom za brzo prepoznavanje oznaka koji pojednostavljuje prikupljanje i upravljanje podacima. Fast Tracker™ omogućava korisnicima da zabeleže vreme i lokaciju određenog merenja ili serije merenja koristeći iButton® oznake u blizini mesta uzorkovanja za brzo i lako očitavanje. Svaka iButton® tag oznaka sadrži računarski čip sa jedinstvenim identifikacionim kodom.

Dobra laboratorijska praksa – Instrument omogućava potpune podatke dobre laboratorijske prakse. Dobra laboratorijska praksa uključuje podatke o kalibracionim tačkama, datumu i vremenu kalibracije.

Učitavanja Podataka – Do 200 merenja se mogu sačuvati i pozvati iz memorije instrumenta.

Transfer Podataka – Za dalje mogućnosti skladištenja ili analize, učitani podaci mogu se preneti na kompjuter pomoću RS232 ili USB porta i softvera HI92000.

Display – Instrument poseduje grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem radi lakšeg čitanja. Prikazani kodovi vode korisnika korak po korak kroz rutinsku operaciju i kalibraciju.

Značaj upotrebe

Zamućenost je jedan od najvažnijih parametara koji se koristi za određivanje kvaliteta vode za piće. Nekada smatrana da je uglavnom estetska karakteristika vode za piće, danas postoje značajni dokazi da je kontrola zamućenja kompetentna zaštita od patogena. U prirodnoj vodi merenja zamućenosti se mere da bi se utvrdio opšti kvalitet vode i njena kompatibilnost u aplikacijama koje uključuju vodene organizme. Nadgledanje i prečišćavanje otpadne vode se jednom zasnivalo samo na kontroli zamućenja. Trenutno je merenje zamućenosti na kraju procesa prečišćavanja otpadnih voda neophodno da bi se potvrdilo da li su vrednosti unutar regulatornih standarda.

Zamućenost vode je optička osobina koja uzrokuje raspršivanje i apsorpciju svetlosti, ali ne i prenošenje. Rasipanje svetlosti koja prolazi kroz tečnost prvenstveno je uzrokovano prisustvom suspendovanih čvrstih materija. Što je veća zamućenost, veća količina svetlosti se raspršuje. Čak će i vrlo čista tečnost do određenog stepena raspršiti svetlost, jer ne postoji nijedan rastvor koji ima zamućenost 0.

EPA zahteva da postrojenja za prečišćavanje pitke vode koja dobijaju vodu iz površinske vode da nadgledalaju i izveštavaju o zamućenju. Površinski izvori vode obuhvataju reke i jezera. Zahtevi merenja nefelometra i izveštavanja prema EPA metodi 180.1 su:

  • Primenjivi opseg 0-40 NTU
  • Izvor svetlosti: Volfram lampa u boje na termparaturi od 2200-3000°K.
  • Udaljenost pređena udarnom svetlošću i raspršenom svetlošću unutar posude za uzorke: Ukupna vrednost ne prelazi 10 cm.
  • Detektor: Centriran na 90° ulaznog zraka i ne prelazi ±30° od 90°. Detektor i sistem filtera ako se koriste moraju imati spektralni odziv između 400 nm i 600 nm
  • Osetljivost instrumenta bi trebalo da omogući otkrivanje razlike zamućenosti od 0,02 NTU ili manje u vodama koje imaju zamućenost manju od 1 jedinice.
  • Izveštaji rezultata:

NTU očitavanja

Zaokružene na najbližu vrednost

0.0 – 1.0

0.05

1 – 10

0.1

10 – 40

1

40 – 100

5

100 – 400

10

400 – 1000

50

>1000

100

HI98703 zadovoljava i premašuje kriterijume za merenje utvrđene EPA metodom 180.1 i Standardnim metodama za ispitivanje vode i otpadnih voda 2130 B.

Princip funkcionisanja:

Svetlosni snop koji prolazi kroz uzorak raspršuje se u svim pravcima. Na intenzitet i obrasce raspršene svetlosti utiču mnoge varijable, kao što su talasna dužina svetlosti, veličina i oblik čestica, indeks refrakcije i boja. Optički sistem HI98703 uključuje Volframovu lampu, detektor raspršene svetlosti (90 °) i detektor prosleđene svetlosti (180 °).

U ratio opsegu turbidimetara, mikroprocesor instrumenta izračunava NTU vrednost iz signala koji dolazi do dva detektora pomoću efikasnog algoritma koji ispravlja i kompenzuje smetnje u boji. Optički sistem i tehnika merenja takođe nadoknađuju oscilacije intenziteta lampe, minimizirajući potrebu za čestim kalibracijama.

U non-ratio opsegu turbidimetara NTU vrednost se izračunava iz signala na detektoru raspršene svjetlosti (90 °). Ova metoda nudi veliku linearnost u malom rasponu, ali je osetljivija na fluktuacije intenziteta Volfram lampe. Donja granica detekcije turbidimetara određena je zalutalom svetlošću koju detektuju senzori, ali nije izazvana rasipanjem svetlosti iz suspendovanih čestica. Optički sistem HI98703 dizajniran je da ima veoma slabu svetlost, što daje visoko tačne rezultate za uzorke male zamućenosti.

Specifikacije

Mutnoća

Opseg

0.00 do 9.99; 10.0 do 99.9; 100 do 1000 NTU

Rezolucija

0.01; 0.1; 1 NTU

Tačnost

±2% of reading plus 0.02 NTU

Ponovljivost

±1% od očitavanja ili 0.02 NTU

Lutajuća svetlost

< 0.02 NTU

Kalibracija

Kalibracija u 2,3,4 tačke

Metod

ratio nefelometrijskih metoda (90 ° i 180 °). Prilagođavanje USEPA metode 180.1 i standardne metode 2130 B

Merni režimi

normalni, prosečni ili kontinuirani

Izvor svetlosti

Volframova lampa

Detektor svetlosti

Silikonska fotoćelija

Dodatne specifikacije

Memorija za učitavanje

200 snimaka

Povezivanje

USB ili RS232

Auto-off

auto-off nakon 15 minuta neupotrebe

Display

60 x 90 mm LCD sa pozadinskim osvetljenjem

Baterija

4 (1.5V) AA alkalne baterije

Napajanje

4 (1.5V) AA alkalne baterije ili AC adapter

Okruženje

0 do 50°C (32 do 122°F), RH max 95% ne-kondenzujući

Dimenzije

224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”)

Težina

512 g (18 oz.)

Informacije o isporuci

HI98703 se isporučuje sa kivetama za uzorke sa poklopcima (5), kalibracionim kivetama HI98703-11, silikonskim uljem, krpom za brisanje kivete, baterijama, ispravljačem, uputstvom za upotrebu i robusnom futrolom.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Parametar

Sektor

, ,

Traženje ponude

Napomena: polja označena sa * su obavezna.

Da li ste uspeli da pronađete ono što Vas zanima?

Imamo više od 30000 proizvoda u našem asortimanu. Registrujte se sada i preuzmite najnoviji katalog proizvoda ili nas kontaktirajte i proverite kako sve možemo da Vam pomognemo.

Login

Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.