Određivanje bentonita u vinu

Važno je znati tačno koliko bentonita dodajete vinu, jer dodavanjem previše bentonita može uticati na karakteristike kao što su boja i ukus. Zbog toga mnogi vinari traže sredstvo za analizu proteina prisutnog u vinu kako bi se približili ekvivalentnoj količini bentonita koji bi se mogla dodati za optimizaciju vina.

Određivanje vlažnosti u plastenicima

određivanje vlažnosti u plastenicima

Baš kao i sa vodom, previše ili premalo vlažnosti može prouzrokovati probleme uzgajivačima. Premalo vode / vlage i vaše biljke će se osušiti; prevelika količina vode / vlage i može dovesti do pojave truleži i gljivičnih infekcija.

Kako odrediti električnu provodljivost zemljišta (EC) – sveobuhvatni vodič

Pročitajte detaljne informacije o metodama i alatima korišćenim u različitim industrijama: poljoprivreda, industrija hrane i pića, procesna oprema i laboratorije. Prijavite se na naš newsletter i ostanite u toku sa dešavanjima!

Značaj pH tokom procesa pravljenja piva

pH tokom procesa pravljenja piva

pH, mera koncentracije vodonikovih jona u rastvoru je u stvari mera koja nam pokazuje da li je ispitivana supstanca kiselina ili baza. Određivanje pH vrednosti je značajno za svaku fazu procesa pravljenja piva, od prvere ulazne vode, preko kvasca do fermentisanog i gotovog piva. Visoki pH vodi ka preoštrim ukusima i lošom enzimskom konverzijom. Normalni pH piva [4.1-4.6] inhibira određene mikroorganizme, dok mnogo niži pH može ukazivati na infekciju bakterijama koje proizvode kiselinu, što rezultira kiselim pivom.

pH prehrambenih proizvoda – sveobuhvatni vodič kroz određivanje pH hrane

pH prehrambenih proizvoda

pH je bitan parametar zbog toga kako utiče na karakteristike hrane kao što su tekstura, ukus, aroma i drugi. pH igra ključnu ulogu u inhibiranju rasta mikroorganizama. Iz tog razloga regulatorne vladine agencije, poput Uprave za hranu i lekove (FDA u SAD), regulišu nivo pH u mnogim komercijalnim prehrambenim proizvodima.

Generalno posmatrano, hrana u skladu sa 21CF114 potpada pod dve kategorije. Hrana sa prirodnim pH manji od pH 4,6 poznata kao kisela hrana, dok hrana sa niskim nivoom kiselina ima pH veći od 4,6.