HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Uloga merenja Ukupnog hlora u Hiperhlorisanju / Šokiranju bazena

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 

Prvo: Nazad na Osnove 1

Trajna dezinfekcija vode u Vašem bazenu je neophodna i ima dve svrhe:

Higijenski : uništava viruse, bakterije, parazite, itd.i eliminiše rizik od kontaminacije.

Sigurnost : Sprečava rast algi i održava vodu čistom. Voda bez dezinfekcionog sredstva, čak i ako se ne koristi, brzo se pogoršava usled rasta algi i bakterija.

Zašto se uopšte radi hiperhlorisanje / šokiranje ?

Iz razloga A-B-H:

Alge: Bez obzira o kojoj vrsti algi govorimo, zelenj/žutoj/ružičastoj ili crnoj, najbolji algicid je hlor. Rast algi u bazenu može se kontrolisati algicidom, ali da biste ubili alge i očistili bazen, najbolji način je da ih šokirate.

Bakterije & virusi: Bakterije se mogu naći u bazenu iz različitih izvora, mogu biti bezopasne sorte, ali ne možemo zanemariti ni patogene bakterije koje takođe mogu postojati. (Shigella vrste; Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila,Campylobacter i Salmonella, paraziti (Cryptosporidium and Giardia), hepatitis A,noroviruses, coronavirus)

Hloramini: Kombinovane molekule hlora treba ukliniti! Oni su odgovorni za “crvene oči” i jak miris hlora. Kada nivo Hloramina pređe 0.5 ppm (UH-SH=KH), dodajte dovoljno hlora ili ne-hlornog šoka da razbijete kombinovani hlor, obično 10-20 puta od ispitivanog nivoa KH.

Nazad na Osnove 2:

Hlor

Hlorisani proizvodi su supstance koje se najčešće koriste za održavanje vode u bazenu zbog njihove velike dezinfekcione moći. Količina hlora je visoko uslovljena pH vrednošću, pa se preporučuje pre hlorisanja bazen održava čistim, kako bi se postigao optimalan nivo pH.

Obično govorimo o tri različita oblika hlora:

Slobodan Hlor : Ovaj oblik ima najveću moć dezinfekcije i oksidacije.

Kombinovani Hlor: Ima vrlu nisku moć dezinfekcije i njegovo prisustvo izaziva iritacije i loše mirise.

Ukupan Hlor : Zbir slobodnog i kombinovanog.

Uputstva za optimalne vrednosti su:

Slobodan: parametarska vrednost: 0.5 – 2.0 mg / l.

Kombinovani: 0.6 mg / l.

Kako izračunati Kombinovani Hlor:

 • Izvršite merenje Slobodnog Hlora:
 • Izvršite merenje Ukupnog Hlora:
 • Oduzmite vrednosti:

Vrednost Ukupnog Hlora – Vrednost Slobodnog Hlora = Vrednost Kombinovanog Hlora

Kombinovani Hlor – Zašto je toliko važan?

Dok se Slobodan Hlor občno smatra “herojem dana” koji radi ceo dan 24 sata dnevno, Ukupni Hlor je u većini slučajeva potpuno ostavljen, slično priči o ružnom pačetu. Takođe, kako priča kaže, naša priča o Ukupnom Hloru je slična. Bez Ukupnog Hlora nećete znati koliko je Vaš bazen zaista zagađeni kolika je vrednost Kombinovanog Hlora.

Hloraimini nastaju kombinacijom dva sastojka:

 • dezinficijensi hlora
 • Otpad kupača: znoj, masnoće i urin koji ulaze u bazen preko tela kupača (glavni problem je amonijak)

Hloramini (koji se nazivaju Kombinovani Hlor) nastaju kada se hloriše voda koja sadrži amonijak. Postoje tri neorganske vrste hloramina: monohloramin (NH2Cl), dihloramin (NHCl2) i trihloramin (NCl3). Vrste hloramina koje nastaju zavise od faktora kao što su odnos hlora prema amonijaku-azotu, doza hlora, temperatura, pH i alkanost.

Glavne rekacije za stvaranje hloramina predstavljene su u nastavku:

HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O

HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O

HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O

Šta ako dobijete vrednost Kombinovanog Hlora 0.5 i više?

Vreme je za:

Hiperhlorisanje / šokiranje

Sredstva na bazi hlora najčešće se koriste za dezinfekciju vode u bazenu. Hlor se pojavljuje kao oksidant u različitim oblicima, kao što su: Natrijum Hipohlorit (tečnost), Kalcijum Hipohlorit (tablete ili granule) i takozvani Organski Hlor (granule ili tablete). Bez obzira na pitanje hlora, potrebno je pratiti nivo takozvanog Slobodnog Hlora, koji u vodi u bazenu mora biti u koncentraciji do 1.02 mg/l.

Da biste pravilno dozirali sredstva za održavanje bazena i hlorisanje, morate znati koliko kubnih metara vode stane u bazen. U zavisnosti od oblika bazena, ovo se može izračunati na sledeći način:

Pravougaoni bazen: dužina(m) x širina (m) x dubina (m) = zapremina bazena (m3)

Okrugli bazen: prečnik (m) prečnik (m) x dubina (m) x 0.78 = zapremina bazena (m3)

Ovalni bazen: dužina (m) x širina (m) x dubina (m) x 0.89 = zapremina bazena (m3)

Osmougaoni bazen: dužina(m) x širina (m) x dubina (m) x 0.85 = zapremina bazena (m3)

Potrebna doza za hlorisanje je 2g / m3 (2000 mg / m3) vode, i za hiperhlorisanje (šok hlorisanje) je 20g / m3 (20000 mg / m3).

Hiperhlorisanje vode u bazenu se vrši radi čišćenja bazena. Hiperhlorisanu vodu treba ostaviti u bazenu najmanje 24 sata radi dezinfekcije zidova bazena. Nakon toga, vodu treba isprazniti iz bazena, bazen napuniti svežom vodom i sprovesti neprekidno hlorisanje. Hiperhlorisanu vodu ne treba koristiti za kupanje jer sadrži previše hlora.

Hiperhlorisanje se takođe sprovodi u slučaju mikrobakteriološke kontaminacije vode u bazenu. Dezinfekcija uništava mikroorganizme koji se nalaze u vodi bazena i osigurava bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kako je voda u bazenu na temperaturi od 25°C ili višoj samo idealno stanište za razvoj mikroorganizama, potrebno ju je pravilno dezinfikovati i kontrolisati količinu slobodnog hlora prisutnog u vodi. Viša temperatura vode i vazduha, te prisustvo većeg broja kupača u bazenu, proporcionalno povećava broj mikroorganizama u vodi koji se eksponencijalno množe u takvim uslovima. Upravo zbog tako brzog razmnožavanje mikroorganizama, dezinfekcija vode u bazenu ključna je za sigurnost kupača.

Ako analizirani uzorci vode iz bazena ZADOVOLJAVAJU uslove propisane ” Pravilnikom o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazena i o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda” (OG 107/12) i “Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima bazena i o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda “(OG 88/14) hiperhlorisanje se sprovodi jednom godišnje.

Kada se voda iz vodovoda ne koristi za punjenje bazena, već se koristi voda iz drugih izvora (npr.kišnica, voda iz bunara) hiperhlorizacija se vrši češće u zavisnosti od korišćenja bazena.

HANNA nudi niz testera i merača koji će Vam pomoći da bolje razumete ravnotežu Vašeg bazena i da održavate vodu bezbednom i čistom:

HI971044 Prenosni fotometar za bazen

Fotometar dizajniran za merenje pH, alkaliteta, slobodnog i ukupnog hlora i cijanurične kiseline u bazenima, toplim kadama i banjama. Ovaj fotometar kombinuje tačnost i jednostavnost upotrebe u jednostavnom, prenosnom dizajnu. Napredni optički sistem pruža tačnost laboratorijskog kvaliteta, dok je njegov user-friendly dizajn jednostavan za svakog korisnika, što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvaliteta vode.

 • Nema zagrevanja pre merenja
 • Način podučavanja za detaljna uputstva.
 • CAL provera radi provere performansi merača.

HI97771 Slobodan i ukupan (Ultra Visok opseg) Hlor Fotometar kombinuje tačnost i lakoću upotrebe jednostavnim, prenosnim dizajnom. Napredni optički sistem pruža tačnost u laboratorijskom kvalitetu, a istovremeno jednostavan za svakog korisnika što ga čini savršenim fotometrom za vaše potrebe ispitivanja kvaliteta vode. HI97771 merač koji meri slobodan hlor u vodenim uzorcima od 0.00 do 5.00 mg/L (ppm) a i ukupan hlor od 0 do 500 mg/L (ppm).

HI7014 Ručni kolorimetar Hanna Free Chlorine Checker® (HC)

premošćava jaz nastao između jednostavnih hemijskih testova i profesionalne instrumentalizacije. Kompleti hemijskih testova imaju ograničenu tačnost i rezoluciju s obzirom da se oslanjaju na subjektivnu procenu korisnika.

Profesionalna instrumentacija uključuje izvor svetlosti određene talasne dužine i detektor svetlosnog senzora za precizno određivanje apsorbancije i koncentracije jona. Pool Line Free Chlorine Checker® HC koristi LED sa fiksnom talasnom dužinom i silikonski foto detektor kako bi pružio tačnost profesionalnih instrumenata u pristupačnom hemijskom kompletu za ispitivanje.

 • Precizna merenja bez nagađanja boje
 • Laboratorijska merenja uz delić troškova
 • Jednostavno, intuitivno rukovanje
 • HI7014

  Pool Line Merač slobodnog hlora Checker® HC – HI7014

  RSD 5.950
  Dodaj u korpu

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.