HANNA Instruments Logo

Po — Pe / 9.00 — 17.00| +381 61 2036 045| + 381 11 3242 922 |WhatsApp

Zašto je optički DO merač bolji izbor? – Primena u ribnjacima

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Prirodna jezera i reke su osetljivi ekosistemi, gde male promene važnih parametara kvaliteta vode mogu imati veliki uticaj. Optimalan kvalitet vode je esencijalno važan za vodeni ekosistem sam po sebi ali i da bi se obezbedio zdrav život riba koje žive u tim vodama. Zbog toga, uzgajivači riba u ribnjacima kao i akvaristi zavise od stalne i kontinuirane provere određenih parametara i vodi. Verovatno najvažniji parametar koji se prati jeste rastvoreni kiseonik (engl. dissolved oxygen - DO)

Odnosi se na nivo slobodnog, nevezanog kisonika u vodi ili drugim tečnostima. Slobodan kiseonik nije vezan ni za jedan drugi element, nalazi se u molekulskom obliku i može se koristiti za disanje, i pruža informaciju o kvalitetu vode jer direktno utiče na žive organizme u vodi. U akvakulturama (ribnjacima) ili jezerima, optimalne vrednosti za DO treba da budu u opsegu između 5-12 mg/L (ppm). Između ostalih stvari, rastvoren kiseonik je esencijalan za fotosintezu fitoplanktona zbog čega predstavlja osnovu funkcionalnog lanca ishrane. Zasićenje kiseonikom od 60-70% je neophodno za zdrav ekosistem i zdravu ribu u njemu.

Do sada je bilo ustaljeno merenje rastvorenog kiseonika elektrohemijski. Od skoro ovaj metod je zamenjen optičkim načinom merenja. Kod optičkog merenja princip merenja zasniva se na merenju luminiscencije kisonika. U osnovi ovog merenja je detekcija smanjenja nivoa fluorescencije specijalno pobuđene luminofore nakon ekscitacije pulsnim plavim talasnim LED snopom određene talasane dužine. Ponašanje nakon eksitacije se meri u odnosu na crvenu referentnu LED diodu. Ovo se direktno odnosi na koncentraciju kiseonika na površini nosača.

Prednosti

Ustaljeno merenje rastvorenog kiseonika elektrohemijskim metodama zahteva redovno održavanje od strane korisnika. Čišćenje, kalibracija, promena memebrane i elektrolita, poliranje anode kao i dokumentovanje ovih aktivnosti smatra se neophodnim i neizbežnim.

Sa inovativnim, optičkim, metodom, alternativa postoji. U poređenju sa elektrohemijskom metodom merenja, ovde postoje značajne prednosti za korisnika kada koristi optički metod a one se prvenstveno odnose na kvalitet dobijenih rezultata merenja kao i na lakše održavanje.

*Optički metod za merenje rastvorenog kiseonika eliminiše mane tradicionalnog elektrohemijskog metoda koje se javljaju u toku procesa merenja.*

Uzgoj ribe
 • Nema promene membrane i elektrolita

Optičke sonde radebez membrane i elektrolita.

 • Nema kalibracije

Kod optičkog metoda merenja smanjeno je vremensko oscilovanje. Svako trošenje ili habanje luminiscentnog materijala na poklopcu senzora uticaće na intenzitet, ali ne i na rok trajanja crvene emitovane svetlosti. To je određeno jedino nivoom kiseonika u uzorku. Sve optičke komponente su prilagođene (kalibrisane) pre svakog merenja svetlošću crvene referentne LED diode, koja tačno prati pravac snopa luminiscentnog zračenja. Neispravne kalibracije od tsrane korisnika su isključene.

 • Visoka preciznost merenja

Plava ekscitujuća svetlost je visoke energije što garantuje visoku preciznost senzora.

 • Nema incidenata pri protoku

Kod korišćenja elektrohemijskih metoda meri se razliku potencijala (napon) koja je nastala jer se kiseonik redukovao do hidroksidnog jona na katodi. Da bi se kompenzovala ”potrošnja kiseonika” konstantna difuzija molekula kisonika u elektrolit je neophodna Smanjenje broja molekula kiseonika neposredni ispred senzora može biti predupređeno jedino ako uzorak protiče preko senzora. U procesu optičkog merenja molekuli kisonika ne podležu hemijskoj reakciji te stoga njihom broj se ne menja.

 • Kratko vreme odziva instrumenta

Kod optičkog metoda, molekuli kisoenika smo treba da budu u kontaktu sa luminiforom. Vreme odgovora kod optičkog merenja se meri u sekundama

 • Visoka osetljivost i na niskim koncentracijama kiseonika

Osetljivost mernog učinka (promena životnog veka luminiscentnog zračenja / promena u koncentraciji kiseonika – Fv /FcO2) povećava se sa smanjenjem koncentracije kiseonika Stoga, ovaj princip merenja, pokazuje značajno dobru rezoluciju u nižem mernom opsegu.

HANNA Instrumens nudi profesionalni merač sa svim opisanim performansama. Uređaj HI98198 je čvrst, vodootporan i prenosiv merni instrument za optičko određivanje rastvorenog kiseonika. Odlikuje se za ruku zgodnim dizajnom u kombinaciji s lakoćom korištenja i kvalitetom mjerenja visokokvalitetnih laboratorijskih instrumenata HI98198omogućavaprecizna i pouzdana merenja rastvorenog kiseonika u opsegu od 0.00-50 mg/L i 0.0-500.0% zasićenja, pritisak od 420-850 mmHg i temperaturnim opsegom od -5.0-50.0°C.

Video:

 • Nema membrane, nema elektrolita
 • Minimalno održavanje
 • Vodootporno: Ergonomski, robusni i vodootporni (IP67) dizajn koji izdržava u zahtevnim okruženjima.
 • Sonda za brzo spajanje: Uključena HI764113 optička sonda za kiseonik ima QUICK Connect DIN konektor, koji omogućuje brzu i jednostavnu vodootpornu vezu s instrumentom. Ugrađeni temperaturni senzor sonde omogućuje automatsku temperaturnu kompenzaciju pri očitavanju.
 • GLP podaci: GLP podaci sačuvani sa izmerenim vrednostima mogu se proveriti u bilo kojem trenutku. Oni uključuju datum i vreme kalibracije, kao i vrednosti pritiska, saliniteta i temperature.
 • Grafički LCD: Grafički LC ekran visokog kontrasta jednostavan je za čitanje na otvorenom, na jakom suncu i zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju, pri slabom osvetljenju. Instrument je intuitivan za korištenje zahvaljujući kombinaciji kontekstualno osetljivih virtuelnih i fiksnih tastera. Moguće je odabrati nekoliko jezika. Osim toga, merač ima intuitivnu tastaturu i kontekstualno osetljivu pomoć.
 • Beleženje podataka: Funkcija beleženja podataka na zahtev omogućuje čuvanje do 4000 merenja. Vrednosti se kasnije mogu preneti na računar.
 • Dug život baterije: HI98198 može da vrši merenja čak i do 200h sa samo jednim setom od 4 AA baterije. Na ekranu, indikator trajanja baterije informiše korisnika o preostalom vremenu korišćenja.
 • Transport / terenski rad: HI98198 dolazi u čvrstom transportnom koferu. U njemu se nalaze uređaj i pribor koji se savršeno uklapaju.

NOVO!

Merite sve parametre simultano sa samo jednim instrumentom!

HI98494 – Prenosni multimarametarski uređaj – pH/EC/Do merač sa Bluetooth® tehnologijom.

Uređaj HI98494 meri pH, ORP, EC, TDS, otpornost, salinitet, morska voda-σ, rastvoreni kiseonik, atmosferski pritisak i temperaturu i može da prikazuje 1-12 parametara na kontrstnom LCD sa pozadinskim osvetljenjem.

 • Bluetooth tehnologija: ponovo pogledajte snimljene podatke saHanna Lab appi pošaljite ih preko mejla ili skinite na svoj telefon.
 • Vodootporan: IP67 ocenjeno vodootporno kućište, sonda vodootporna prema IP68
 • Digitalna sonda s integrisanim senzorom temperature i 3 ulaza za pH (ORP), električnu vodljivost (EC) i optičke senzore za otopljeni kiseonik; Senzori označeni bojama, zamenjivi na terenu; Automatsko otkrivanje senzora; Masivna zaštitna kapica od nerđajućeg čelika.
 • Brza kalibracija
 • Automatska kompenzacija pritiska
 • Automatska temperaturna kompenzacija
 • Zapisivanje podataka: automatsko intervalsko ćuvanje čak do 45.000 uzoraka
 • GLP: Čuvanje podataka za poslednjih 5 kalibracija u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom (GLP)
 • Grafičko predstavljanje podataka: Sa HANNA lab App postoji mogućnost grafičkog predstavljanja snimljenih podataka
 • Prenos podataka: Podaci se mogu slati putem mejla u .CSV ili .PDF formatu
 • Dugme za pomoć: Dugme za pomoć koje je osetljivo na kontekst
 • Pozadinsko svetlo LCD ekrana
 • Tastatura osetljiva na dodir: Namenski kao i multifunkcionalni tatsteri
 • USB Tip-C: Priključak računara za prenos podataka o snimanju kao .CSV datoteka; priključak za punjenje ugrađene litijum-jonske baterije
 • Dvostruko napajanje: Rad s ugrađenom litijum-jonskom baterijom ili rad na baterije (1,5 V AA); alkalne baterije kada je nivo baterije nizak
 • Isporučuje se u čvrstom transportnom koferu

Autor: Stephan Scheicher, MSc

Bilo koja misao?

Pregledajte ostale postove

Login

Prijavite se na svoj nalog ili ga kreirajte odmah da biste pristupili našem ekskluzivnom sadržaju.